Hans Jensen Lubricators A/S - 104 years

LCD-regulering med priming

Baggrund

I forbindelse med igangsætning af motoren forbedres cylindertilstanden ved at motorens cylindere påføres en oliefilm, hvilket betegnes priming, inden opstart. Tilsvarende tilføres der normalvis ligeledes ekstra cylindersmøring under lastændringer, for eksempel manøvrering.
Hans Jensen Lubricators A/S har udviklet en LCD-regulering med priming, der både forsmører og sikrer, at der automatisk gives tilstrækkelig cylindersmøreolie på tidspunkter, hvor motoren udsættes for belastningsændringer.
Det betyder, at besætningen ikke er nødsaget til at foretage manuelle justeringer under disse forhold.

Funktionalitet

LCD- systemet får signal fra en regulator eller en kontrolboks, der er forbundet til brændstofreguleringsakslen.
Når der opstår belastningsændringer, for eksempel under manøvrer og lignende, registreres disse af LCD-systemet, som dermed giver ekstra cylindersmøring.

Fleksibilitet

LCD-regulering med priming er designmæssigt identisk med den traditionelle 2CC LCD-regulering.
Reguleringen kan monteres på nye installationer og på allerede installerede
HJ Cylindersmøreapparater med nulstilling. 3CC LCD-aktuatoren er, ved cylindersmøring med HJ SIP Ventiler, dimensioneret til at kunne prime 10 cylindersmøresteder på én gang.
Ved cylindersmøring med kontraventiler er der ingen begrænsninger.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om LCD-regulering med priming.
 
Læs mere om HJ Cylindersmøreapparater. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her

Formål

I forbindelse med igangsætning af motoren forbedres cylindertilstanden ved at motorens cylindere påføres en oliefilm, hvilket betegnes priming, inden opstart. Tilsvarende tilføres der normalvis ekstra cylindersmøring under lastændringer, for eksempel manøvrering.
Hans Jensen Lubricators A/S har udviklet en LCD-regulering med priming, som både forsmører og sikrer, at der automatisk gives tilstrækkelig cylindersmøreolie på tidspunkter, hvor motoren udsættes for belastningsændringer.
Det betyder, at besætningen ikke er nødsaget til at foretage manuelle justeringer under disse forhold.
Desuden kan LCD-håndtaget benyttes til almindelig fællesmængderegulering, hvis man har behov for manuelt at øge olietilførslen på alle udløb.

Systembeskrivelse

Lastændringer afspejles i ændringer i brændstofreguleringsakslens position. LCD-systemets pick-up opdager sådanne ændringer gennem trykstangen og sender denne information videre til kontrolboksen, som et elektrisk signal. Alternativt kan signalet leveres direkte fra brostyringen.
Hvis ændringen i brændstofakslens position er mindre end den forudindstillede værdi, foretages der ingen ekstra cylindersmøring.
Referencen er en justerbar parameter og kan justeres i henhold til de udlagte værdier for det pågældende anlæg/skib.
Hvis positionsændringen er større end den forudindstillede værdi, forøges cylindersmøringen ved at kontrolboksen tænder for strømmen til magnetventilen og dermed ændrer trykluften til aktuatoren.
Trykluften i aktuatoren drejer en excentrisk aksel i cylindersmøreapparatet, der forøger slaglængden på alle stempelpumper i cylindersmøreapparatet. 

Betjening af LCD-aktuatoren

Forøgelsen af cylindersmøreolie indstilles med LCD-aktuatorens to håndtag.
Det første håndtag angiver minimum slaglængdeforøgelse og vil altid blive tillagt grundslaglængden på cylindersmøreapparatet, uafhængigt af lastændringer.
Det andet håndtag angiver den maksimale slaglængdeforøgelse, der ønskes under lastændringer.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om LCD-regulering med priming.
Aktuatoren afmonteres hver femte år og smøres med:
Aeroshell Grease 7
Mil-G 23827B eller et lignende produkt
Code 70149
 
Tegningerne 805154 og/eller 805155 i LCD-tillægget i manualen skal gennemgås omhyggeligt før afmontering. Ved genmontering skal det sikres, at skaftet (pos. 6 på 805154 og/eller 805155) placeres i samme position som før det blev afmonteret. Forsøg ikke at afmontere stemplet (pos. 6 på 805154 og/eller 805155), da der kræves specialværktøjer for at montere dette igen.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af LCD-regulering med priming.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om LCD-regulering med priming. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad er forskellen på LCD- og LCD-regulering med priming?
  • LCD-regulering med priming er en videreudvikling af LCD-reguleringen, med henblik på også at kunne forsmøre motoren før opstart.
   LCD-regulering med priming er konstruktionsmæssigt en forstærket udgave af LCD-reguleringen, der er dimensioneret til at kunne håndtere op til 10 HJ SIP Ventiler på én gang.
 • Hvad er forskellen på MEP- og LCD-regulering med priming?
  • MEP-regulering er en måde at spare cylindersmøreolie på og samtidig bevare en sikker driftstilstand ved dellast. Man anvender, på alle motorer med timet cylindersmøring, for meget cylindersmøreolie i dellastområder. Dette finder sted, fordi motoren har en RPM-afhængig indsprøjtning, og cylindersmøreolieforbruget er specificeret som en funktion: g/BHPh af motorens belastning.
    
   Hvis man opererer i dellastområder, kan MEP-reguleringen hjælpe med at justere cylindersmøreolieforbruget til det reelle behov.
    
   LCD-regulering med priming er derimod en automatisk fællesmængderegulering, der forøger cylindersmøreolieindsprøjtningen i tilfælde af manøvre- og belastningsændringer. Det vil sige, at cylinderforingen beskyttes ved tilførsel af en højere feed rate i de korte perioder, hvor det er nødvendigt.
 • Kan MEP- og LCD-regulering med priming anvendes sammen?
  • Ja, MEP- og LCD-regulering med priming kan med fordel anvendes sammen. De tjener på hver deres måde til at opnå en optimal cylindersmøring på motoren.
 • Forbruget af cylindersmøreolie er for stort i høj sø. Hvad kan der gøres?
  • LCD-aktuatoren på cylindersmøreapparatet fungerer på basis af signaler, som den modtager enten fra en regulator eller fra en kontrolboks, der er forbundet til brændstofreguleringsakslen. Signalet er ved levering justeret i henhold til motordesignerens retningslinier.
    
   Nogle motorer opererer dog under forhold, som er anderledes end det gennemsnit, der anvendes som basis for udregning af disse retningslinier. Derfor er der også mulighed for, at man selv kan justere systemets indstillinger. Vi anbefaler, at du konsulterer det relevante materiale for den styring, der anvendes på din motor. På den måde kan du foretage en justering, som opfylder dine behov for, hvornår øget ekstra cylindersmøring er ønskelig.
Udskriv