HJ X-Tronic

Hvorfor vælge HJ X-tronic

HJ X-tronic er en elektronisk regulering, der kan retrofittes på eksisterende mekaniske smøreapparater, og dermed give mulighed for, for eksempel, at gøre cylindersmøringen lastafhængig. Dette giver fordele i automatisk regulering af cylinderolieforbrug, og forbedrede cylindertilstande, samt selvfølgelig elektronisk fleksibilitet i styringen. Endelig er HJ X-Tronic en meget nem retrofit installation.

Baggrund

Med udgangspunkt i de kendte cylindersmøresystemer og de stigende ønsker på markedet om fleksibilitet og mulighed for forskelligt elektronisk styring, valgte vi at arbejde med en simple aktuator der kan justere fællesmængden af cylindersmøreolie per smøreapparat.

Funktionalitet

HJ X-tronic kan monteres på eksisterende HJ Mekaniske apparater.
 
Modulet som kan monteres, er baseret på en mekanisk aktuator der styres elektronisk og gør det muligt at regulere den optimale fællesmængde af olien per apparat. 

Tilvalgsmuligheder

HJ X-tronic leveres som en standard løsning der dækker de fleste af vores kunders behov. Hertil kan kunden tilvælge muligheder for regulering og overvågning:
  • Automatisk regulering baseret på svovl-indholdet i Fuel Oil
  • Individuel alarm opsætning
  • Total flowmeter med software integration

Fleksibilitet

Den elektroniske styringsenhed i HJ X-Tronic gør det muligt at styre fællesmængden af cylindersmøreolie for hvert cylinderslag per cylinderapparat.
 
Reguleringen giver mulighed for anvendelsen af kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering, men kunden kan også selv fastlægge algoritmer.
 
Dette gør det muligt at opnå bedre driftsbetingelser og besparelser i cylindersmøreolieforbruget, særligt ved motorer der opererer i dellastområder. Systemet kan endvidere kombineres med HJ SIP Smøring for at opnå yderligere besparelser. 
 
Derudover har den enkelte kunde mulighed for at tilpasse cylindersmøringen til egne filosofier eller idéer.
 
Læs mere om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her

Formål

HJ X-tronic muliggør implementering af elektronisk regulering af cylindersmøreolien på HJ Mekaniske Cylindersmøreapparater.
Systemet kan styres for hele motoren eller for hvert enkelt smøreapparat.
Gennem den elektroniske styringsenhed gøres det muligt at styre fællesmængden af cylindersmøreolie for hvert stempelslag, enten gennem kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering eller efter algoritmer, som kunden selv fastlægger.
 
Dette gør det muligt at opnå bedre driftsbetingelser og besparelser i cylindersmøreolieforbruget, særligt ved motorer, der opererer i dellastområder.

Systembeskrivelse

For at benytte HJ X-tronic monteres et selvstændigt modul direkte uden på et eksisterende HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
Installationen er simpel og kan eftermonteres på eksisterende cylindersmøreapparater.
 
Dette modul indeholder en mekanisk aktuator som kan diktere fællesmængden, for hvert cylindersmøreapparat.
Dermed reguleres den samlede mængde af cylindersmøreolie, der pumpes ud til cylinderforingen.
 
Aktuatoren styres af en elektronisk styringsenhed, som kunden betjener via en computer.
Styringsenheden foretager beregninger af alle driftsoperationer.
Beregningerne sker på baggrund af signaler som styringsenheden modtager fra en række enheder, der monteres på motoren for blandt andet at opfange motorens omdrejningshastighed, aktuelle effekt og lignende.
 

Modulets opbygning

Det mekaniske aktuator modul monteres på siden af det eksisterende cylindersmøreapparat.
 
Aktuatoren fungere ved at regulere fællesmængde af alle smørepunkter via balance akslen.
n/a
Udskriv