HJ Lubtronic

Hvorfor vælge HJ Lubtronic

HJ Lubtronic er vores elektronisk styrede, hydrauliske smøreapparat, som giver mulighed for lastafhængig smøring, og dermed reduceret olieforbrug og optimerede cylindertilstande. HJ Lubtronic er designet til at levere nem betjening for besætning, og samtidig er det det eneste elektronisks smøreapparat, der kan levere frisk cylindersmøreolie i hvert stempelslag.
 
HJ Lubtronic er godkendt af MAN ES for brug på deres motorer.  

Baggrund

Teknologien i dag åbner op for nye muligheder inden for vores virkefelt.
 
HJ Lubtronic er et godt eksempel på kombinationen af vores innovationsevne sammenholdt med brugen af ny teknologi.
 
Vi har med HJ Lubtronic øget fleksibiliteten af cylindersmøresystemet ved hjælp af elektronik og hydraulik. 

Funktionalitet

HJ Lubtronic-systemet er opbygget omkring et elektronisk styret cylindersmøreapparat ved hver cylinder.
 
Hvert cylindersmøreapparat opereres elektronisk af en lokal cylinderkontrolboks, der modtager informationer om synkronisering af systemet svinghjulets rotation, og at bruge informationer om motorens belastning som et kontrolparameter for systemet.
Dette gør det muligt for kunden at have kontrol over hvert enkelt cylindersmøreapparat.
 
Vores fokus har fra starten været at udvikle et elektronisk baseret cylindersmøringssystem, der er lige så driftsikkert som vores mekaniske cylindersmøringssystemer.  
 

Tilvalgsmuligheder

HJ Lubtronic leveres som en standard løsning der dækker de fleste af vores kunders behov. Hertil kan kunden tilvælge muligheder for regulering og overvågning:

 • Automatisk regulering baseret på svovl-indholdet i Fuel Oil
 • Individuel alarm opsætning
 • Total flowmeter med software integration

Fleksibilitet

Fleksibilitet, baseret på leveringen af frisk cylindersmøreolie ved hvert stempelslag, er højt prioriteret.
Af denne årsag opererer HJ Lubtronic med automatisk trinløs slaglængderegulering og timet smøring.
 
Det forhold, at der med dette produkt tilbydes en trinløs slaglængderegulering, er revolutionerende.
Reguleringen kan defineres efter kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering, men kunden kan også selv fastlægge algoritmer.
 
De forskellige reguleringstyper giver kunden mulighed for at optimere cylindersmøringen og opnå besparelser i cylindersmøreolieforbruget.
 
Derudover har den enkelte kunde mulighed for at tilpasse cylindersmøringen til egne filosofier eller idéer.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Lubtronic.
 
Læs mere om MEP-regulering. Klik her
 
Læs mere om BHP-regulering. Klik her 

Systemets formål

Det har været et naturligt skridt at videreudvikle cylindersmøreapparatet og bringe det ind i det ny århundrede ved at øge fleksibiliteten af cylindersmøresystemet ved hjælp af elektronik og hydraulik.
 
Fleksibiliteten i en elektronisk styring giver helt nye muligheder for forbedringer i driften af cylindersmøring.
Ydermere har stigningen i antallet af skibsmotorer uden mekaniske drev ført til udviklingen af HJ Lubtronic.
 
Der pågår i øjeblikket skibstest af systemet. Resultaterne er lovende, og de næste projekter er allerede under fremstilling.
 
HJ Lubtronic er, ligesom de mekaniske cylindersmøreapparater, baseret på et grundlæggende princip om at ville levere frisk cylindersmøreolie til cylinderen for hver motoromdrejning.
 
Gennem den elektroniske styringsenhed gøres det muligt at styre mængden af cylindersmøreolie for hvert stempelslag, enten gennem kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering eller efter algoritmer, som kunden selv fastlægger.
 
Dette gør det muligt at opnå bedre driftsbetingelser og besparelser i cylindersmøreolieforbruget, særligt ved motorer, der opererer i dellastområder.

Systembeskrivelse

I systemet indgår et nyudviklet hydraulisk cylindersmøreapparat. Dette installeres ved hver cylinder. Cylindersmøreapparaterne drives af hydraulik fra en separat redundant hydraulikpumpe. I nogle tilfælde kan en eksisterende pumpe benyttes.
 
Hvert cylindersmøreapparat styres af sin egen lokale kontrolboks, som indeholder et brugervenligt interface, hvorpå styringen kan reguleres og overvåges. Signalerne leveres af sensorer, der installeres ved svinghjulet, hvorfra stemplernes position og motorens omdrejningshastighed beregnes.
 
Ydermere er det muligt at tilkoble informationer om brændstofforbruget, således man muliggør cylindersmøring proportionelt med motorens effekt.
 
Dette kan gøres med en separat pickup-boks tilkoblet brændstofreguleringsakslen eller med et digitalt signal direkte fra motorstyringen.
En computer anvendes som central styringsenhed, hvilket gør det muligt at overvåge og styre hele systemet på én gang og løbende gemme driftsdata.
 
Systemet kan også tilkobles skibets motorovervågningspanel, så eventuelle fejlmeddelelser kan ses direkte herpå.

Opbygning

I den øvre del af cylindersmøreapparatet kan der være op til 10 olieudgange.
Hver udgang drives af et separat stempel, der pumper cylindersmøreolien ud fra midten af cylindersmøreapparatet.
 
Stemplerne er forbundet til de hydrauliske stempler i bunden af cylindersmøreapparatet, der aktiveres af hydraulikolie via en magnetventil. Slaglængden for cylindersmøreapparatet styres trinløst med en DC-motor og overvåges af et potentiometer. 

Driftsikkerhed

Redundans er indbygget i alle nøglefunktioner i HJ Lubtronic for at imødekomme kundernes krav og vores egen standard om en høj driftsikkerhed. Nøglefunktionerne skifter automatisk til et back-up system i tilfælde af fejl.
Cylindersmøreapparatet har to sæt magnetventiler og tilhørende hydrauliske stempler.  
 
I tilfælde af fejlfunktion fra den arbejdende magnetventil, som registreres af en· aktivitetssensor, skiftes automatisk til back-up ventilen ved hjælp af en glideventil. Alle signaler opfanges af to sæt sensorer trukket med individuelle kabler.
 
Hver cylinderkontrolboks indeholder dobbelte strømkredse og processorer. I tilfælde af signalsvigt skiftes automatisk til back-up systemet.  
Alle cylindersmøresteder overvåges af en overtryksventil, som reagerer med fejlsignal ved tilstopning af en udgang. 
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Lubtronic.
 
Læs mere om MEP-regulering. Klik her

Læs mere om BHP-regulering. Klik her

 

HJ Lubtronic systemet består bl.a. af hydraulisk drevne smøreapparat. Dette betyder at der ikke er slid i smøreapparatet som det kendes fra mekaniske smøreapparater
 
HJL anbefaler at systemet løbende kontrolleres for lækager, samt at man løbende sikre at systemet kører som forventet.
 
Overordnet gælder at HJ Lubtronic systemet ingen faste vedligeholdelses intervaller har, dog er der komponenter i det hydrauliske system der kræver løbende vedligeholdelse(svarende til et hvilket som helst hydraulisk system). Systemet bør kun serviceres/adskilles af HJL autoriserede service folk.
 
For hydraulik systemet gælder f.eks. at hydraulik stationen og de hydrauliske akkumulatorer løbende tilses og vedligeholdes,  se manualen for nærmere vedligeholdelses instruks.
 
For det elektriske system gælder at styrings enhederne vedligeholdelses jf. den instruks beskrevet i manualen.
 
Generelt anbefales at man minimum hvert 5. år kontakter HJL service for at drøfte behovet for at servicere anlægget.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ Lubtronic. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad kendetegner HJ Lubtronic?
  • HJ Lubtronic er et nyt elektronisk cylindersmøringssystem, der giver helt nye muligheder inden for drift og betjening af cylindersmøringen.
   Reguleringen sker med trinløs slaglængde og timing på et nyudviklet hydraulisk cylindersmøreapparat, der ikke behøver mekanisk træk fra motoren.
 • Kan HJ Lubtronic retrofittes?
  • Ja, HJ Lubtronic kan installeres som erstatning for alle tidligere typer cylindersmøring.
 • Hvilke motorer kan HJ Lubtronic anvendes til?
  • HJ Lubtronic kan anvendes til alle motorer, også motorer uden mekanisk træk.
 • Hvordan betjenes HJ Lubtronic?
  • HJ Lubtronic kan styres på en computer via den medfølgende software, som er udviklet af Hans Jensen Lubricators A/S. Den medfølgende software programmeres ved installation med anlægsspecifikke oplysninger. 

   Softwaren benyttes ved drift til at styre reguleringen af cylindersmøreolie, enten gennem kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering eller efter algoritmer, som kunden selv fastlægger.
    
   Valget af algoritmer kan gennemføres cylinder for cylinder eller for hele motoren som helhed. På computerskærmen kan den aktuelle drift følges.
 • Er HJ Lubtronic ligeså driftsikkert som et mekanisk cylindersmøreapparat?
  • Ja. HJ Lubtronic er udviklet med højt fokus på driftsikkerhed, og cylindersmøreapparatet er testet over mange 1000 driftstimer.
    
   Redundans er indbygget i alle nøglekomponenter i HJ Lubtronic for at imødekomme en høj driftsikkerhed. Dette gælder eksempelvis hydraulikstemplerne i cylindersmøreapparatet, kredsløb, strømforsyninger og sensorer.
    
   Back-up systemet træder automatisk til ved signalfejl eller lignende.
 • Kan HJ Lubtronic benyttes uden HJ SIP Smøring?
  • HJ Lubtronic er, som udgangspunkt, udviklet til HJ SIP Smøring. Andre typer cylindersmøring kan principielt anvendes, men for at drage fuld udnyttelse af HJ Lubtronic, anbefales det at bruge det sammen med HJ SIP Smøring.
Udskriv