HJ Smartlube 4.0

Hvorfor vælge HJ Smartlube 4.0

HJ Smartlube 4.0 er den mest avancerede smøreteknologi til 2-takts marine motorer.

Med vores nyeste smøreapparat, HJ Smartlube 4.0 har vi fjernet cylinderpumpen og i stedet muliggjort at hver eneste cylinderventil kan indsprøjte olie. Samtidigt har vi introduceret helt nye og revolutionerende smøremetoder, som tillader fordele ikke tidligere set i markedet.

Baggrund

Hos Hans Jensen Lubricators, siger vi ikke nej til en god udfordring – og med introduktionen af den nyeste generation af cylindersmøreapparater, HJ Smartlube 4.0, har vi udviklet verdens bedste smøresystem.

Systemet er lavet til samtidigt at kunne tage højde for forskellige motordesigns og operationelle parameter, for at sikrer optimal cylindersmøring uanset valg af brændstof. Herudover vil den højre grad af fleksibilitet muliggøre store besparelser i cylinderolie, et stabilt system som samtidigt at simpelt for besætningen at bruge.

HJ Smartlube 4.0 er patenteret.

Fordele og jeres potentiale

Systemet har introduceret nye avancerede muligheder, ikke før set.  

 • Reducering af cylinderolie forbruget til niveauer ikke tidligere set – ingen cylinderpumper er til stede.
 • Nye intelligente smørealgoritmer.
 • Færre komponenter installeret.
 • Forbedret cylindertilstand, til det højest mulige niveau.
 • Forlænget levetid af berørte sliddele, ved hjælp af lavere slid og aflejringer.
 • Simplificeret system.
 • Brugervenligt.
 • Reduceret TCO ”Total Cost of Ownership”.
 • Præcis timing og placeret smøreolie resulterer i en perfekt cylindertilstand.
 • Komplet kontrol over hvor & hvornår cylinderolie skal indsprøjtes, og ikke mindst hvor meget.

HJ Smartlube 4.0s formål

Uendelige muligheder for regulering og indsprøjtning er muligt for HJ Smartlube 4.0 systemet.

Med udgangspunkt i en load-afhængig feed rate regulering, har vi introduceret revolutionerende kontrolmuligheder for en bedre cylindertilstand.

De nye smøremetoder muliggør verdens flåde et nyt niveau af cylinderrenlighed, reduceret feedrate og slidrater, med den bedst mulige cylindertilstand.

Et mere simpelt system

HJ Smartlube 4.0 fungere uden en cylinderpumpe, ved at gøre brug af en enkelt højtryksolielinje, også kaldet ”Common-rail”, med smøreolie.

Når hvert eneste smørepunkt for hver cylinder modtager et højt olietryk, har vi muliggjort at hver eneste cylinderventil kan bestemme hvornår der skal indsprøjtes olie og hvor meget. Det betyder at hver eneste ventil får besked fra PC-enheden, om at åbne eller lukke og deraf bestemme oliens placering og mængde på baggrund af de specifikke operationelle forhold af skibet.

Systemet kan bruge to nye metoder for indsprøjtning:

 • Den patenterede ”Swirl Injection Principle”, hvor cylinderolie bliver sprøjtet ind i tryksvirvlen og denne sørger for en korrekt og uniform placering af cylinderolie på den øvre del af cylinderen.

 • Indsprøjt i stemple ringene hvorved udvaskningsevnen i cylinderolien kan rengøre cylinderen.

Muligheden for at bestemme hvor og hvornår der skal indsprøjtes cylinderolie er kombineret med muligheden for at sprøjte flere gang per motoromdrejning.

Dette tillader smøresystemet at sprøjte ved hjælp af SIP-metoden og i stempel ringene enten i opadgående eller nedadgående stemplegang – alt sammen i den samme omdrejning.  

Nye algoritmer

Med HJ Smartlube 4.0 har vi introduceret nye revolutionerende reguleringsalgoritmer.

 • Multi-timing

 • Automatic Cleaning Cycle

De nye algoritmer er specielt udviklet for drift under IMO 2020 S Cap.

Multi-timing

Multi-timing, som koncept, er frisk cylinderolie flere gange per motoromdrejning.

 Systemet tillader indsprøjtning op til fire gange per omdrejning. Det er derfor muligt at dele den totalt mængde i mellem disse fordelingsnøgler.

Den total mængde af de samlede fordelingsnøgler bliver således den valgte feed rate, som muliggør en meget lav feed rate.

Ved hjælp af Multi-timing kan systemet sikrer at cylinderolie er placeret præcis hvor det skal bruges og hvornår det skal. Når vi kontrollere placering og mængde kan vi opnå  en optimal cylindertilstand.

De typiske indsprøjtningsplaceringer er:

 • Swirl Injection Principle (SIP)

 • Stemple ringene under kompressionscyklussen

 • Stemple ringene under ekspansionscyklussen

When injecting according to SIP during the compression stroke, the window is relatively large when comparing with ring pack lubrication. A timing precision and injection duration, which HJ Smartlube 4.0 enables.

Automatic Cleaning Sequence

Automatic Cleaning Cycle, tillader den ultimative fleksibilitet.

Muligheden for at skifte mængde og fordelingsnøgle under hver motoromdrejning er muligt med Automatic Cleaning Sequence. Systemet sikrer en optimal fordeling af cylinderolie. Den fulle og automatiserede fordeling sikre en lav feed rate, med: 

 • Optimal top liner smøring

 • Optimal svovl neutralisering (HSFO)

 • Optimal stemple ring smøring

 • Optimal stemple ring rengøring.

Automatic Cleaning Sequence algoritmen kan regulere efter svovlindholdet samt efter normale operationelle motorforhold.

Hvis et skibs benytter HSFO og ikke kan reducere sin feed rate lavere end 0.65 g/kWh kan Automatic Cleaning Sequence algoritmen bruges. En lav feed rate på 0.504 g/kWh er muligt ved at kombinere fordelingsnøglerne fra Multi-timing og den vaskende effekt af Automatic Cleaning Sequence. Se nedenstående eksempel for fordelingsnøglerne under HSFO drift.

Cyklus Feed rate (g/kWh)

Mængde
(%)

Frekvens (Indsprøjtninger / omdrejning) Timing
0-11.5 timer 0.50

80

10

10

1/1

1/10

1/10

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

11.5-12 timer 0.50

40

30

30

1/1

1/3

1/3

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

12-23.5 timer 0.50

80

10

10

1/1

1/10

1/10

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

23.5-24 timer 0.70

60

20

20

1/1

1/5

1/5

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

 

Under VLSFO drift, kan feed raten reduceres yderligere til 0.459 g/kWh. Dette er muligt grundet det lavere svovlindhold hvor behovet for BN i cylinderolien er lavere. Se nedenstående eksempel for fordelingsnøglerne under VLSFO drift.

Cyklus Feed rate (g/kWh) Mængde (%) Frekvens (indsprøjtning / omdrejninger) Timing
0-11 timer 0.45

60

20

20

1/1

1/5

1/5

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

11.5-12 timer 0.55

40

30

30

1/1

1/3

1/3

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

12-23.5 timer .045

60

20

20

1/1

1/5

1/5

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

23.5-24 tier 0.70

40

30

30

1/1

1/3

1/3

SIP

Stemple ringene under kompressionscyklussen

Stemple ringene under ekspansionscyklussen

 

 

HJ Smartlube 4.0 består af betydeligt færre delkomponenter i forhold til andre smøresystemer. Det betyder, helt nøjagtigt at vedligeholdelsesomkostninger er mindre end for andre systemer.

Hans Jensen Lubricators anbefaler at systemer kontrolleres løbende for lækager, og at funktionerne i systemer virker efter hensigten.

I det hele taget, har HJ Smartlube 4.0, ikke noget fast vedligeholdelsesinterval – der er dog enkelte delkomponenter som indsprøjtningsventiler, hvor vi anbefaler et service interval på mellem 12.000 – 15.000 drift timer.

Vi anbefaler at kontakte os minimum hver 5 år for at sikrer systemet virker efter hensigten.

Udskriv