MEP-regulering

Baggrund

MEP-regulering er beregnet til motorer med timet cylindersmøring, det vil sige hvor cylindersmøreapparatets træk er afhængigt af omdrejningstallet på motoren. I sådanne situationer er cylindersmøreolieforbruget i dellastområder normalt højere end nødvendigt.
 

Funktionalitet

MEP-regulering regulerer cylindersmøreolieforbruget i forhold til det effektive middeltryk, hvilket giver en reduktion af cylindersmøreolieforbruget i dellastområder.
I praksis reguleres mængden af cylindersmøreolie via en mekanisk ledforbindelse mellem MEP- reguleringen og motorens brændstofreguleringsaksel.
Herudover fører reduktionen af cylindersmøreolieforbruget til renere cylindere og udstødning, hvilket reducerer risikoen for skylleluftsbrande.  
 

Installation

MEP-regulering monteres direkte oven på cylindersmøreapparatet.
Det er derfor muligt at montere MEP-regulering på et eksisterende HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat og nybygninger.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om MEP-regulering.

Formål                                                

MEP-regulering er beregnet til motorer med timet cylindersmøring, det vil sige hvor cylindersmøreapparatets træk er afhængigt af omdrejningstallet på motoren.
I sådanne situationer er cylindersmøreolieforbruget i dellastområder normalt højere end nødvendigt.
Med MEP-regulering kan man skabe en cylindersmøring, der reguleres efter det effektive middeltryk og derved opnå en besparelse i cylindersmøreolieforbruget. Endvidere fører reduktionen i cylindersmøreolieforbruget til renere cylindere og udstødning, hvilket reducerer risikoen for skylleluftsbrande.
 

Opbygning

MEP-regulering monteres på toppen af cylindersmøreapparatet (1) og tilkobles brændstofreguleringsakslen (5) med en trykstang (3).
Det betyder, at MEP-reguleringens kurveskive (8) bevæges proportionalt med bevægelsen af brændstofreguleringsakslen (5).
På kurveskiven hviler en kurveskivefølger (9), der bevæges efter kurveskivens udformning.
Kurveskivefølgeren er, gennem en aksel (10), forbundet til en række arme, der trækker i hver sin stillebolt og dermed regulerer slaglængden på cylindersmøreapparatet.
 

Besparelser

Anvender man konventionelle omdrejningsafhængige cylindersmøreapparater på FPP- motorer, vil cylindersmøreolieforbruget være proportionalt med motorens omdrejningstal, se ovenstående figur 1.
På Constant Speed motorer (CPP eller stationære anlæg), er cylindersmøreolieforbruget ligeledes konstant, uanset hvor stor belastningen på motoren er.
Se ovenstående figur 2. På motorer med variable omdrejninger og CPP kombineres de to ovennævnte principper.
 
I alle disse tilfælde kan der spares store mængder cylindersmøreolie ved anvendelse af MEP-proportional regulering.
Til det kan vi tilføje, at vi for de fleste motorer ser en tilbagebetalingsperiode på cirka 1-2 år.
Tilbagebetalingsperioden kan beregnes på basis af motorens driftsbetingelser.
 
MEP-regulering er valgfrit, men den er fuldt godkendt for og anvendes i vid udstrækning på MAN B&W dieselmotorer.
Vi foreslår, at du overvejer at få inkluderet MEP-regulering på et tidligt tidspunkt i specifikationerne for dine nybygninger.
 
Det udvendige design er ens på MEP- og BHP-regulering.
Forskellen ligger i udformningen af kurveskiven.
Kurveskiven fremstilles specielt til hvert anlæg på baggrund af en algoritmeberegning.
 

Effekt på motorer med LCD-regulering

MEP-proportional regulering kan med fordel anvendes på cylindersmøreapparater udstyret med Load Change-afhængig regulering, da MEP- og LCD-systemerne komplementerer hinanden.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om MEP-regulering.
 
Læs mere om BHP-regulering. Klik her
 
Læs mere om LCD-regulering. Klik her
Ved indkørsel og langvarigt brug af MEP-regulering vil der være et lille slid. Kontroller derfor slaglængden ved hensigtsmæssige intervaller.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af MEP-regulering.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om MEP-regulering. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad er forskellen på MEP- og BHP-regulering?
  • MEP-regulering regulerer efter det effektive middeltryk, hvorimod BHP-regulering regulerer efter motorbelastningen.
   Designet er ens for MEP- og BHP-regulering.
   Forskellen ligger i udformningen af kurveskiven, der fremstilles specielt til hvert anlæg på baggrund af en algoritmeberegning.
 • Hvad er forskellen på MEP- og LCD-regulering?
  • MEP-regulering er en måde at spare cylindersmøreolie på og samtidig bevare en sikker driftstilstand ved dellast. Man anvender, på alle motorer med timet cylindersmøring, for meget cylindersmøreolie i dellastområder. Dette finder sted, fordi motoren har en RPM-afhængig indsprøjtning, og cylindersmøreolieforbruget er specificeret som en funktion: g/BHPh af motorens belastning.
    
   Hvis man opererer i dellastområder, kan MEP-reguleringen hjælpe med at justere cylindersmøreolieforbruget til det reelle behov.
    
   LCD-regulering derimod er en automatisk fællesmængderegulering, som forøger cylindersmøreolieindsprøjtningen i tilfælde af manøvre- og belastningsændringer. Det vil sige, at cylinderforingen beskyttes ved tilførsel af en højere feed rate i de korte perioder, hvor det er nødvendigt.
 • Kan MEP- og LCD-regulering anvendes sammen?
  • Ja, MEP- og LCD-regulering kan med fordel anvendes sammen. De tjener på hver deres måde til at opnå en optimal cylindersmøring på motoren.
 • Forbruget af cylindersmøreolie er for stort i høj sø. Hvad kan der gøres?
  • LCD-aktuatoren på cylindersmøreapparatet fungerer på basis af signaler, som den modtager enten fra en regulator eller fra en kontrolboks, der er forbundet til brændstofreguleringsakslen. Signalet er ved levering justeret i henhold til motordesignerens retningslinier.
    
   Nogle motorer opererer dog under forhold, som er anderledes end det gennemsnit, der anvendes som basis for udregning af disse retningslinier. Derfor er der også mulighed for, at man selv kan justere systemets indstillinger. Vi anbefaler, at du konsulterer det relevante materiale for den styring, der anvendes på din motor. På den måde kan du foretage en justering, som opfylder dine behov for, hvornår øget ekstra smøring er ønskelig.
 • Hvordan kontrollerer jeg, at MEP-reguleringen virker efter hensigten?
  • Dette gøres let, selv når motoren ikke kører. Dog skal følgende betingelser være opfyldt:
       a) Der er mulighed for at dreje brændstofreguleringsakslen· 
       b) Håndtaget for fællesmængderegulering indstilles til position minus (-), eller
       c) LCD-aktuatoren fastlåses med begge håndtag i nulposition.
    
   Herefter måles slaglængden på cylindersmøreapparatet ved forskellige niveauer for brændstofpumpeindex og sammenlignes med reguleringskurven i cylindersmøreapparatmanualen. Hvis man måler ved brændstofpumpeindex fra 100% belastning og ned, så skal den største slaglængde måles ved 100% og gradvist reduceres, indtil den bliver stabil ved små belastningsniveauer.
Udskriv