HJ SIP Smøring

Hvorfor vælge HJ SIP smøring

Der er betydelige fordele forbundet med at installere SIP ventiler, da disse er selve baggrunden for applikation af SIP smøreprincippet. Med HJ SIP leveres frisk cylindersmøreolie, i nøje tilpassede mængder, ved hvert stempelslag, direkte på den øvre del af cylinderforingen. Dette giver mulighed for reduceret olieforbrug og optimerede forhold for foringer og stemelringe.

Baggrund

Cylindersmøringen er en afgørende faktor for at opretholde en god motortilstand på 2-takts dieselmotorer, fordi det begrænser slid og korrosion på stempler og cylindere. Økonomisk set er cylindersmøring en væsentlig del af skibsdriften, fordi prisen på cylindersmøreolien har været stigende og væsentligt dyrere end almindelig dieselolie. På den baggrund har Hans Jensen Lubricators A/S udviklet HJ SIP Cylindersmøring. HJ SIP Cylindersmøring er en enestående metode inden for cylindersmøring, der sikrer en optimal fordeling af cylindersmøreolien ved et minimalt cylindersmøreolieforbrug.
 
Funktionalitet SIP er en forkortelse for ’Swirl Injection Principle’ og henviser til princippet om at udnytte motorens skylleluft til at fordele cylindersmøreolien. For hvert stempelslag motoren tager, sprayes en lille mængde cylindersmøreolie ud af HJ SIP Ventilerne. Cylindersmøreolien sprayes ud i motorens skylleluft, hvorved cylindersmøreolien fordeles i et tyndt og jævnt lag på cylindervægen. Derved opnås en optimal dækning af toppen af cylindervæggen, hvor behovet for cylindersmøring er størst.

Installation

HJ SIP Cylindersmøring kan både implementeres på skibe i drift og på nybygninger. Den nødvendige cylinderbearbejdning ved installation afhænger af HJ SIP Ventiltypen.
 
Læs om de forskellige SIP ventil typer i menuen til venstre.
 
Se animation af HJ SIP princippet ved at klikke her
 
Se animation af SIP cylindersmøring vs. traditionel smøring ved at klikke her
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP Ventiler

Formål

Cylindersmøringens funktion i skibsdriften er at mindske friktionen mellem stempler og cylindere, hvorved sliddet mindskes. Samtidigt neutraliserer cylindersmøreolien syredannelsen under forbrænding, hvilket er en direkte anledning til korrosion.
 
Hans Jensen Lubricators A/S har arbejdet med dette emne i næsten et århundrede og har derigennem samlet en omfattende erfaring inden for området. På den baggrund har Hans Jensen Lubricators A/S udviklet et produkt, der bidrager til en bedre fordeling af cylindersmøreolie end traditionelle cylindersmøreventiler samtidig med at cylindersmøreolieforbruget reduceres.
 
HJ SIP Cylindersmøring sprayer en tilpas lille mængde af cylindersmøreolie ind i skylleluften på en 2-takts dieselmotor, hvorved centrifugalkraften i skylleluften fordeler cylindersmøreolien jævnt på cylinderforingen. Ved at benytte HJ SIP Cylindersmøring er det muligt at reducere driftsomkostningerne for både cylindersmøreolieforbrug og vedligeholdelse. Derudover opnår man også en reduktion af miljøbelastningen og mindsker dannelse af olieslam og motorrøg.
 

Systembeskrivelse

HJ SIP Ventilen er karakteriseret ved, at den er justeret til at åbne ved et givet olietryk, der modtages gennem trykrøret fra cylindersmøreapparatet. HJ SIP Ventilens dyse forvandler, ved hjælp af trykket, en tilpas lille mængde cylindersmøreolie til en spray, der sprøjtes ud i cylinderen.
 
Ud fra motorens størrelse installeres et passende antal HJ SIP Ventiler i cylinderforingen, således at hver spray overlapper det næste. HJ SIP Ventilerne sprayer cylindersmøreolie ud i skylleluften, hvorved cylindersmøreolien bliver fordelt i hele cylinderforingen ved hjælp af centrifugalkraften fra motorens skylleluft. Lækolier fra ventilerne føres tilbage til skibets forsyningstank, som leverer cylindersmøreolien til cylindersmøreapparatet.
 

Installation

Denne nye teknologi kan anvendes både på skibe i drift og på nybygninger, da den i princippet passer til alle kendte 2-takts- motordesigns. I forbindelse med nybygninger er det en fordel at sikre, at HJ SIP Cylindersmøring er specificeret helt fra begyndelsen.
 
Retrofit på motorer med timede HJ Cylindersmøreapparater giver interessante muligheder for besparelser. Ved installation skal de traditionelle cylinderforinger modificeres, inden HJ SIP Ventilerne kan installeres. For HJ SIP I Ventilen betyder dette en bearbejdning af cylinderne både udefra og indefra. Installationen af HJ SIP I Ventilen kræver derfor, at cylinderforingen trækkes. Ved installation af HJ SIP II Ventilen og HJ SIP III Ventilen kræves blot en mindre bearbejdning indvendigt, og derfor er det ikke nødvendig at trække cylinderforingerne ved bearbejdning.
 
Skal foringerne udskiftes, er det en fordel at bestille foringer forberedt til HJ SIP Cylindersmøring, således at senere modifikation ikke er nødvendig.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP Ventiler.
 
Læs mere om HJ SIP I Ventilen. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP II Ventilen. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP I Ventilen. Klik her

Vedligeholdelsesinterval

Funktionen af HJ SIP Ventiler skal kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel ved renovering af en cylinder, eller efter hver 12.000-15.000 timers drift. Vi anbefaler, at sprayet, lukketrykket og mængden af lækolie kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel en gang hver andet år. Herudover anbefaler vi, at afstanden mellem cylindere og ventilens spids måles, så det sikres, at belægninger på cylindere og stempelringe ikke risikerer at ramme og beskadige ventilspidsen. Afstanden er specificeret i manualen for HJ SIP Ventiler.
 

Justering af lukketryk

Lukketrykket i HJ SIP Ventiler er specificeret i manualen for HJ SIP Ventiler. Lukketrykket kan nemt testes om bord ved brug af et ’HJ Nozzle test rig’ med en tynd olie, for eksempel hydraulikolie med viskositet SAE 15-20.
 
Hvis lukketrykket afviger fra hvad der er specificeret, skal det justeres. Dette gøres ved at afmontere skruen (17) og dækslet (16) og dernæst justere stilleskruen (13). Ved at skrue ”mod uret” øges trykket og ved at skrue ”med uret” reduceres trykket.

Måling af lækolie

Når der foretages lækmåling, anbefales det at afmontere returrøret (26) i forskruningen (27) og blokere returrøret. Olieflowet skal være stabilt, før lækmålingen startes. På grund af de relativt små mængder af lækolie, bør målingen foretages over et passende antal timer. Ved levering er lækmængden på HJ SIP Ventiler 15±10 ml/h. Lækmængden kan være stigende med tiden. Vi anbefaler derfor at lækmængden kontrolleres ved hensigtsmæssige intervaller, for eksempel hvert andet år eller ved renovering af en cylinder.

Adskillelse af ventil

Vi anbefaler, at HJ SIP Ventiler indsendes til Hans Jensen Lubricators A/S for at blive renoveret. Hvis det er nødvendigt at renovere en HJ SIP Ventil, følg da instruktionen for den pågældende ventil.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ SIP Ventiler.
 
Læs mere om vedligeholdelse af HJ SIP I Ventilen. Klik her
 
Læs mere om vedligeholdelse af HJ SIP II Ventilen. Klik her
 
Læs mere om vedligeholdelse af HJ SIP III Ventilen. Klik her
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ SIP Ventiler. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Kan HJ SIP Cylindersmøring eftermonteres?
  • Ja, for det meste. De eksisterende anlæg, som det vil være lettest at eftermontere HJ SIP Cylindersmøring på, vil være dem, der er udstyret med timet cylindersmøring.
 • Øges cylindersliddet, hvis man sparer på cylindersmøreolien?
  • Nej, ikke nødvendigvis. Forsøg viser, at med den rette fordeling af cylindersmøreolie, er det muligt at reducere cylindersmøreolieforbruget til cirka halvdelen af det, som motordesigneren anbefaler og stadig opnå mindre cylinderslid.
    
   Selvfølgelig vil der være et punkt, hvor man må beslutte, hvor stort slid man kan acceptere i forhold til den mulige reduktion i cylindersmøreolien. I øjeblikket er grænserne ikke helt klare, men at spare 50 % og samtidig have mulighed for at få en bedre cylindertilstand er forhåbentligt et tilfredsstillende sted at starte.
 • Anvendes der specielle HJ Cylindersmøreapparater til HJ SIP Cylindersmøring?
  • Ja, der skal anvendes specielle HJ Cylindersmøreapparater, hvor der blandt andet er modificerede knastaksler. Cylindersmøreapparatstyperne som anvendes til HJ SIP er: HJ 125, HJ 126, HJ 135 og HJ 145.
 • Har man oplevet problemer med HJ SIP Cylindersmøring?
  • Ja, i forbindelse med anvendelse af en specifik cylindersmøreolietype har vi oplevet, at partikler fra cylindersmøreolien har klumpet sig sammen og forhindret ventilnålen i at bevæge sig korrekt i styret. Dette problem er blevet løst som beskrevet nedenfor. HJ SIP Ventiler, hvori cylindersmøreolien ikke klumper sammen, viser fortsat en stabil og tilfredsstillende funktion.
    
   Vores oprindelige mål var at gøre HJ SIP Ventilerne så tætte som mulige. Dette mål havde vi valgt for at forhindre lækage og dermed undgå, at der skulle tages hensyn til lækmængder i forbindelse med udregning af systemets virkningsgrad og indstillingen af cylindersmøreapparatet. Vi ønskede at gøre systemet så enkelt som muligt.
    
   Da vi imidlertid ønsker, at ventilerne kan anvendes, uanset hvilken type cylindersmøreolie man vælger, har vi besluttet at fravige dette mål. Derfor tillades nu en flowmængde, som forhindrer cylindersmøreolien i at klumpe sig sammen.
 • Er HJ Cylindersmøreapparater for HJ SIP Cylindersmøring godkendt af MAN B&W?
  • Ja, i henhold til LL01-30 er de HJ Cylindersmøreapparater, som anvendes til HJ SIP Cylindersmøring, godkendt. Dette betyder, at selvom man ikke er klar til at specificere HJ SIP Cylindersmøring til sin nybygning i øjeblikket, kan denne forberedes, så den let kan ændres, når man ønsker at skifte til HJ SIP.
 • Er HJ SIP standard på Mitsubishi Heavy Industries byggede UEC- og RTA- motorer?
  • Ja, Mitsubishi Heavy Industries anvender, som den eneste af de tre store motorbyggere, HJ SIP Systemet som standard på deres motorer. Dette har medført store reduktioner i cylindersmøreolieforbruget og cylindersliddet på de motorer, som Mitsubishi Heavy Industries har nybygget og retrofittet.
    
   Mitsubishi Heavy Industries og Hans Jensen Lubricators A/S indgik i 2001 en licensaftale om HJ SIP Systemet.
 • Er HJ SIP Cylindersmøring patenteret?
  • Ja, der er anmeldt patent i forbindelse med HJ SIP Cylindersmøring. Der er udstedt patenter på princippet i cylindersmøringen og der er lavet patentansøgninger i forbindelse med de praktiske udformninger.
 • Er omfanget af motordesignerens garanti mindre på nye motorer med HJ SIP?
  • Det kan vi ikke forestille os. Vi har set dokumentation for normale garantibetingelser, men ingen bekræftelse på det modsatte. Dog har vi set, at motordesignere og motorbyggere forsøger at fremme salget af alternativer til HJ SIP Systemet.
 • Er det en god idé at kombinere HJ SIP Indsprøjtning med Alpha Smørekontrol?
  • For det første skulle der ikke være problemer med at kombinere HJ SIP Cylindersmøring med et Alpha Smørekontrolsystem. Det kræver dog, at HJ SIP Indsprøjtningsfunktionen anerkendes af MAN B&W. For det andet kan Alpha Smørekontrolsystemet kun levere cylindersmøreolie intermitterende. Det vil ikke gøre brug af HJ SIP Systemets evne til at forsyne cylindervæggen med frisk alkalisk cylindersmøreolie for hver motoromdrejning. En funktion som skønnes ønskværdig, da det meste cylinderslid, ifølge MAN B&W og Wärtsilä Switzerland, er korrosivt.
    
   Derfor hænger en kombination af HJ SIP og Alpha sammen med erkendelsen af ydelsesresultaterne fra HJ SIP Systemets oliefordelingsfunktion og valget af ønsket/acceptabel olieindsprøjtningsfrekvens. I lyset af den ønskede syreneutraliserende effekt, har vi svært ved at se, at en kombination er bedre end HJ SIP med konventionelle timede cylindersmøreapparater. Nye informationer kan naturligvis ændre dette synspunkt.
    

   Et elektronisk styret HJ SIP Cylindersmøresystem er under udvikling og patentansøgning er på vej, men kun markedets interesse kan sikre, at denne løsning anvendes.

 • Hvordan forbereder man en nybygning til HJ SIP Cylindersmøring?
  • Hvis du har en nybygning i ordre og kunne tænke dig at få systemet forberedt til eventuelt senere anvendelse af HJ SIP Cylindersmøring, skal du kontakte motorbyggeren for at få følgende mindre justeringer med i specifikationen:
    
   Der skal specificeres HJ Cylindersmøreapparater, som er kompatible med HJ SIP Cylindersmøring. Disse cylindersmøreapparater er godkendt af MAN B&W og Mitsubishi Heavy Industries ligesom vores andre cylindersmøreapparater.
    

   Cylindersmøreapparattrækket skal forstærkes for HJ SIP Cylindersmøring. Dette betyder blandt andet, at der skal anvendes modificerede aksler for at reducere torsionen. Cylinderforingerne skal indvendigt forberedes med skydeskår for HJ SIP Cylindersmøring.

 • På hvilke motortyper er HJ SIP Cylindersmøring installeret?
  • HJ SIP Cylindersmøring er installeret som retrofit på alle større motordesigns, det vil sige MAN B&W, Sulzer og Mitsubishi Heavy Industries designede 2-takts-motorer.
    
   Nybygninger med HJ SIP Cylindersmøring har været leveret siden 2002. Dette inkluderer både MAN B&W, Mitsubishi Heavy Industry og Sulzer motorer. Shop trials og service for alle motordesigns er gennemført med succes.
    
    I april 2006 er status den, at HJ SIP er installeret og/eller på ordre til mere end 300 motorer.
    

   HJ SIP Princippet kan med samme fordele anvendes til ME-, ECO- og RT-Flex-motorer. Når der ikke er kædetræk for de traditionelle mekanisk drevne cylindersmøreapparater, sådan som det er tilfældet på for eksempel MAN B&W’s MC motorer, er det, baseret på erfaringer fra andre motordesigns, muligt at anvende mekaniske cylindersmøreapparater med elektronisk timing.

 • Er besparelser i cylindersmøreolieforbrug imod markedets interesser?
  • Dette spørgsmål kan hverken besvares klart eller entydigt. Mange interessenter er involveret, og ikke alle aktører har samme interesser.
    
   På den ene side står rederne, der er forbrugere af cylindersmøreolien. De betaler cylindersmøreolien, er underlagt de gældende miljøkrav og skal betale eventuelle reservedele og så videre. Det må naturligt gælde, at rederne har en klar interesse i at minimere cylindersmøreolieforbruget af mest muligt. Omkostningen til cylindersmøreolie er stor for bare et enkelt skib.
    
   I den forbindelse er det vigtigt at have de seneste års prisudvikling inden for cylindersmøreolie i mente. Det er vores erfaring, at rederne i dag vil investere mere og bruge mere tid i forsøget på at reducere cylindersmøreolieforbruget. Vi giver dem muligheden.
    
   Lige så naturligt må det gælde, at leverandører af cylindersmøreolien ikke har den samme interesse i at cylindersmøreolieforbruget reduceres. Dog har olieselskaberne i dag et stort fokus på de ændrede miljøkrav overalt i verden. Derfor er det vores opfattelse, at olieselskaberne i dag ser anderledes og mere progressivt på reduktionsmulighederne.
    
   Motorbyggere må antages at være nogenlunde indifferente, hvad angår denne problematik. De bruger cylindersmøreapparater, men de er ikke ansvarlige for den daglige drift af skibene, og de har derfor heller ikke nogen oplagt interesse i besparelser i cylindersmøreolieforbruget.
    

   Alt i alt er det vores opfattelse, at der er store besparelsesmuligheder, og at disse ikke er i modstrid med markedets interesser, når vi fokuserer på de større interessenter på markedet.

 • Hvordan foregår en HJ SIP Retrofit typisk?
  • HJ SIP Retrofit foregår ved at cylindersmøreapparaterne udskiftes og efter en mindre bearbejdning af cylinderforingen monteres HJ SIP Ventilerne.
   Typisk vil retrofitten foretages i dok eller under havneanløb.
   Enkelte dele af processen kan foretages under sejladsen, dog kræver hoveddelen, såsom montering af cylindersmøreapparater og HJ SIP Ventiler, at motoren er stoppet helt.
 • Anbefaler Hans Jensen Lubricators A/S en bestemt filtrering?
  • Ja, Hans Jensen Lubricators A/S anbefaler som standard et 40µ filter ved olieforsyningen til cylindersmøreapparaterne.
Udskriv