HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat

Hvorfor vælge HJ mekaniske smøreapparater

HJ mekaniske smøreapparater er Hans Jensen Lubricators konventionelle smøreapparater, der kan kombineres med både kontraventiler og SIP ventiler. De mekaniske smøreapparater er kendetegnet ved at være robuste og driftsikre, og dermed det foretrukne valg for redere, der er tilhængere af mekanik.

Baggrund

Det grundlæggende formål med HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat er at levere cylindersmøreolie til cylinderne for på den måde at begrænse slid og korrosion på stemplerne og cylinderne. Uden cylindersmøring vil cylinderforingerne og stempelringene hurtigere slides, og motorens driftsvilkår vil derfor hurtigt forringes. 
 

Funktionalitet

Det oprindelige designkoncept for HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat har vist sig at være stabilt og driftssikkert, og derfor benyttes princippet fortsat i dag. Designet er dog forbedret løbende, så det opfylder de stigende krav, der stilles af kunderne. Designkonceptet er baseret på et pumpeprincip, hvor en knastaksel aktiverer et antal stempelpumper, synkront med motorens omdrejninger. Hver stempelpumpe leverer derved et frisk pumpeslag cylindersmøreolie ud til en ventil, for hver motoromdrejning.
 

Kundespecifikke løsninger

HJ Mekanisk Cylindersmøreapparatet kan leveres med både fælles og individuel indstilling af cylindersmøreoliemængden for cylindersmøreventilerne. Dertil hører en række tilvalgsprodukter som overtryksventiler, automatisk fællesmængdejustering, overvågningsalarmer med mere.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.

 

Formål

Det grundlæggende formål med HJ Mekanisk Cylindersmøreapparatet er at pumpe cylindersmøreolie ud gennem trykrørene og ud til cylindersmøreventilerne, der smører cylinderforingen. Cylindersmøringen mindsker friktionen mellem stemplerne og cylinderne, hvorved sliddet mindskes. Samtidigt neutraliserer cylindersmøreolien syredannelsen under forbrænding, hvilket er en direkte anledning til korrosion. Kendetegnende for HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat er, at apparatet kører synkront med motoren og derved leverer frisk cylindersmøreolie for hvert stempelslag.

Systembeskrivelse

HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat installeres et hensigtsmæssigt sted på motoren ogtilsluttes  skibets olieforsyningstank, hvorfra cylindersmøreolien leveres. Forsyningen af cylindersmøreolie kan enten ske ved tryk eller ved hjælp af en svømmerventil i cylindersmøreapparatet. Cylindersmøreapparatet har en separat udgang til hver ventil og forbindes til disse med trykrør. Mængden af cylindersmøreolie kan indstilles på cylindersmøreapparatet individuelt for hver ventil eller fælles for hele apparatet. Lækolier fra ventilerne føres tilbage til forsyningstanken. 

Opbygning

Knasten kører synkront med motorens omdrejninger og aktiverer stempelpumpen. Dermed er cylindersmøreoliemængden proportional med motorens omdrejninger, det vil sige et pumpeslag per omdrejning. Ved knastens afgang fra stemplet suges cylindersmøreolie fra beholderen gennem sugeventilen til rummet foran stemplet. Når knasten efterfølgende aktiverer stemplet, trykkes cylindersmøreolien gennem trykventilen og op gennem kuglekontrolglasset. Ved cylindersmøreoliens passage gennem glasset, løftes kuglen i takt med cylindersmøreoliens flow, hvorved flowet kan kontrolleres udefra. Cylindersmøreolien forlader cylindersmøreapparatet gennem kontraventilen i toppen, hvor trykrørene tilsluttes til cylindersmøreventilerne.

Kundespecifikke løsninger

Vi har mange års erfaring i at levere kundespecifikke løsninger. HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat kan konfigureres i vid udstrækning for så vidt muligt at kunne opfylde kundernes individuelle krav. Vi har derfor god erfaring i at rådgive omkring konfigurationen af det enkelte cylindersmøreapparat, hvis kunden skulle være i tvivl eller usikker på et punkt.Følgende egenskaber specificeres af kunden:
 • Antal stempelpumper i en cylindersmøreapparatenhed
  Det totale antal af stempelpumper skal stemme overens med antallet af cylindersmøresteder på motoren. Dette bestemmes ud fra motorens størrelse: jo større cylinderdiameter, jo flere cylindersmøreventiler er nødvendige per cylinder. HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat leveres med op til 24 stempler per enhed.
 • Stempeldiameter
  Stempeldiameteren specificerer størrelsen af stemplerne på HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat og har dermed indflydelse på mængden af cylindersmøreolie, der pumpes ud for hvert stempelslag.
 • Opvarmning
  Vi anbefaler anvendelse af varme for at fjerne luftindholdet af cylindersmøreolien. I tilfælde af kold cylindersmøreolie, eksempelvis ved opstart og sejlads i kolde regioner, vil varmelegemer desuden sikre, at cylindersmøreolien når et temperaturniveau, hvor den er tilstrækkelig letflydende. Desuden kan en termostat anvendes.
 • Tryktæt eller ikke tryktæt
  I et ikke tryktæt cylindersmøreapparat fyldes cylindersmøreolien ved at en svømmerventil lukker cylindersmøreolie ind i cylindersmøreapparatet ved et fastsat niveau. Tryktætte cylindersmøreapparater fyldes derimod af cylindersmøreoliens indgangstryk, som stammer fra en olieforsyningstank under tryk. Til systemer, der er baseret på brug af HJ SIP Ventiler, kræves tryktætte cylindersmøreapparater.
 • Overvågning
  Hvert stempelslag på HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat kan kontrolleres ved at tilse cylindersmøreapparatets kuglekontrolglas på cylindersmøreapparatets front. Kuglen i glasset følger cylindersmøreoliestrømmen, hvorved den indikerer smøringstidspunktet og mængden af cylindersmøreolie, der leveres. Cylindersmøreapparatet kan også udstyres med en elektronisk alarmanordning, hvilket betegnes Lubritron. Den giver signal i tilfælde af tilstopning eller lavt niveau af cylindersmøreolie. Vi kan imødekomme de fleste individuelle ønsker og behov.
 • Cylindersmøreapparatets trækarrangement Cylindersmøreapparattrækket specificeres ofte af motordesigneren. Vi laver løsninger baseret på mekanisk roterende træk, mekanisk oscillerende træk, elektronisk træk eller hydraulisk træk.
 • Overtryksventiler
  Det er muligt at indbygge overtryksventiler i hver udgang for HJ Mekanisk Cylindersmøreapparatet. Formålet er at beskytte systemet mod skader, som følge af at udgangstrykket overstiger en forudindstillet grænse. Dette vil typisk være et tegn på, at cylindersmøreapparatets udgang er blokeret.
 • Mængderegulering
  HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat er udstyret med stillebolte til individuel indstilling af grundslaglængden for hver enkelt stempelpumpe i enheden. Derudover kan anvendes en fællesmængderegulering, der tillader at slaglængden på alle pumperne øges samtidigt, når en sådan stigning er ønskelig. Dette reguleres med et håndtag, hvis position afgør, hvor meget ekstra smøring, der skal tilsættes.

  Alternativt kan der anvendes en automatisk fællesmængderegulering, der i tilfælde af lastændringer tilfører ekstra cylindersmøreolie.

  Læs mere under LCD-regulering. Klik her

  Desuden kan der specificeres en MEP- eller BHP-regulering, der har til formål at sænke cylindersmøreolieforbruget i dellastområder, hvor behovet for cylindersmøring normalt ikke er så stort.

  Læs mere under MEP-regulering. Klik her

  Læs mere under BHP-regulering. Klik her
   

Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.

Rustbeskyttelse

HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat og andet udstyr leveres med rustbeskyttelse. Rustbeskyttelsen kan fjernes med for eksempel petroleum eller terpentin. Sørg for at foretage en ny rustbeskyttelse, hvis rustbeskyttelsen fjernes. I forbindelse med rengøring af overvågningsblokken/kuglekontrolglasset efter brug af rustbeskyttelsen bemærk listen nederst på denne side. Listen beskriver, hvilke kemikalier der kan gøre skade på overvågningsblokken/kuglekontrolglasset.
 

Læk

Sørg for at pakninger for overvågningsblok/kuglekontrolglas, rør og samlinger mellem cylindersmøreapparat og cylindersmøreventiler holdes tætte. Hold også altid pakningerne i cylindersmøreapparatet tætte.
 

I øvrigt

Skruerne på HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat genspændes inden for de første tre måneder eller 2000 driftstimer. Vi anbefaler at filtre skiftes eller rengøres efter et hensigtsmæssigt interval. Cylindersmøreapparatet skilles ad hver andet år eller ved et hensigtsmæssigt interval for at rengøre kassen for skidt, rengøre overvågningsblokken/kuglekontrolglasset og cylindersmøreventilerne samt gennemblæse rørene med luft. Ved den efterfølgende samling af cylindersmøreapparatet installeres nye pakninger og tætninger. Overvågningsblokken/kuglekontrolglasset monteres med den største indre diameter opad. Fyld cylindersmøreapparatet med nyt cylindersmøreolie og udfør udluftning, som beskrevet i sektion 3.1 i manualen for HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
 
Klik her for at downloade en liste over forskellige kemikaliers indflydelse på overvågningsblokken/kuglekontrolglasset. Listen er på engelsk og i PDF-format.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvis en svømmerventil hænger i åben eller lukket position, hvad er den mest sandsynlige grund, og hvad kan der gøres ved det?
  • Den mest sandsynlige årsag til problemerne er, at der er kommet skidt ind i svømmerventilen sammen med cylindersmøreolien. Det kontrolleres, om filteret foran cylindersmøreapparatet er rent, og at der ikke kan komme mere skidt ind i svømmerventilen ad denne vej.
    
   Brug manualens tegning til at forstå konstruktion og montage. Afmonter svømmerventilen og rengør den. Dette gøres bedst med petroleum.
    
   Hvis man under rengøringen opdager ridser på glideren eller i gliderboringen på huset, skal disse fjernes inden tilsigtet funktion kan opnås. Til dette bruges et fint poleringsmiddel for eksempel "Brasso". Hvis ridserne er så dybe, at de ikke kan fjernes på denne måde, risikerer man, at svømmerventilen lækker. Den bedste løsning er at installere en ny svømmerventil.
 • Hvorfor er der forskellige højder på kuglerne i flowglasset?
  • Hvis slaglængden er indstillet korrekt og ens, skal gennemstrømningen i hver pumpe være den samme, og kuglerne vil under normale forhold stå i samme højde i flowboringerne. Forskellige kuglehøjder kan skyldes luft i nogle af pumperne.
    
   Der vil altid være opløst luft i cylindersmøreolien, og det har en tendens til at samle sig i pumperne, hvis ikke det frigives, inden cylindersmøreolien kommer ind i pumperne. Anvendelse af varme i cylindersmøreapparaterne kan være en løsning. I denne forbindelse bedes du tjekke, at der ikke er friskluftsindtag, som blæser direkte på cylindersmøreapparatet eller at det på anden måde køles ”kunstigt” ned.
    
   Almindelige varmelegemer vil hæve temperaturen i cylindersmøreolien til cirka 20°C over den omgivende temperatur.
    
   Hvis motoren har stået stille i længere tid, uden at varme har været tændt, eller hvis cylindersmøreapparatet er installeret for kort tid siden, kan luften samle sig flere gange, og cylindersmøreapparatet må da udluftes. Dette sker ved at man løsner udluftningsskruerne og følger beskrivelsen i manualen.
 • Kan højden på kuglerne i flowboringen sige noget om gennemstrømningsmængden?
  • Nej, det kan den ikke. Olieviskositeten afhænger i høj grad af temperaturen, og kuglehøjderne bestemmes af viskositeten og gennemstrømningen i kuglekontrolboringen.
    
   Kuglehøjderne kan anvendes til bestemmelse af, om pumperne faktisk pumper den samme mængde. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis kuglerne hele tiden står i toppen af glasset. I dette tilfælde er kuglernes højde ikke en sikker angivelse af, at der pumpes den samme mængde.
 • Hvor tit bør HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat renses og overhales?
  • Det er svært at svare på. Dette afhænger i høj grad af dine forventninger og ønsker til optimal anvendelse, så forbruget af cylindersmøreolie bliver så lavt som muligt.
    
   Vi anbefaler, at man mindst rengør HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat og skifter pakninger og tætninger hvert andet år. Dette er også en god lejlighed til at kontrollere timing (for timede cylindersmøreapparater) og slaglængdeindstilling.
    
   Hvis du ønsker vores hjælp i denne forbindelse, kan dette lade sig gøre, for eksempel i en havn efter dit valg, i forbindelse med at skibet dokker eller ved overhaling på vores fabrik.
 • Er det nødvendigt med varme i HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat? Hvis ja: hvorfor?
  • Vi anbefaler varme i HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat af følgende grunde:
    
   Der vil altid være opløst luft i cylindersmøreolien, og det har en tendens til at samle sig i pumperne, hvis ikke det frigives, inden cylindersmøreolien kommer ind i pumperne. Anvendelse af varme i HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat kan være en løsning. I denne forbindelse bedes du også checke, at der ikke er friskluftsindtag, som blæser direkte på cylindersmøreapparatet, eller at det på anden måde køles ”kunstigt” ned.
    
   Normale varmelegemer vil hæve temperaturen i cylindersmøreolien til cirka 20°C over den omgivende temperatur. Hvis temperaturforholdene er lavere end normalt for et maskinrum (18-20°C), hvis cylindersmøreapparatet forsynes med meget kold cylindersmøreolie, eller der er udsædvanlig megen luft i cylindersmøreolien, kan det være relevant at anvende termostater og varmelegemer med højere effekt.
    
   De bedste driftsforhold opnås, hvis varme anvendes og er tændt hele tiden. Dette gælder også, når motoren står stille.
 • Hvad bør der være af reservecylindersmøreapparater til en motor?
  • Klassifikationsselskabernes krav er normalt et reservecylindersmøreapparat per motor. Hvis skibet anvender timet cylindersmøring og flere ikke-identiske cylindersmøreapparater, kan man selvfølgelig diskutere, om dette er den optimale løsning.
    
   Der er to måder at komme uden om dette problem på. En løsning er et reservecylindersmøreapparat for hvert forskelligt cylindersmøreapparat, der anvendes på motoren. En anden løsning er et cylindersmøreapparat sammen med ekstra knastaksler. På den måde kan mandskabet om bord kan modificere det pågældende reservecylindersmøreapparat, så det kan passe ind alle de steder, hvor udskiftning måtte være nødvendig.
 • Er der fordele ved at anvende tryktætte cylindersmøreapparater?
  • Tryktætte cylindersmøreapparater adskiller sig fra den mest anvendte udførelse med svømmerventiler ved at have et fuldt indgangstryk direkte ind i cylindersmøreapparatet og derfor en tank, som altid er under olietryk.
    
   Det, at cylindersmøreapparaterne er tryktætte, betyder, at det er sværere at åbne cylindersmøreapparaterne, da tætheden stiller øgede krav til pakning og tætning af delene, når de samles. I øvrigt skal trykket fjernes, inden man kan begynde at afmontere cylindersmøreapparaterne.
    
   Man kunne fristes til at vælge denne løsning for at forhindre problemer med skidt i svømmerventilen. Dette er dog nødvendigvis ikke nogen god idé. Når skidt sætter sig i klemme i svømmerventilen, opdages problemet, inden det kan føre til funktionsproblemer. Hvis skidt samles i bunden af cylindersmøreapparatkassen, vil det til sidst nå op til pumperne. Når skidtet kommer ind i pumperne, kan der opstå alvorlige funktionsproblemer. Hvis ikke der foretages en regelmæssig og omhyggelig rengøring af cylindersmøreapparatets olietank, kan det give en falsk tryghedsfornemmelse.
    
   Forskellige kunder har divergerende syn på valget af cylindersmøreapparater. Vi producerer og leverer derfor begge typer cylindersmøreapparater, afhængigt af kundens specifikationer.
    
   Vi kan ikke anbefale den ene type frem for den anden. Hvis du ønsker at kontrollere, hvilken type cylindersmøreapparat du har, kan du se dette i cylindersmøreapparatsmanualen.
 • Hvad er fast nulstilling?
  • Fast nulstilling er en måde, hvorpå man kan have et fast sted at starte, når slaglængden i cylindersmøreapparatet skal indstilles.
    
   Alle cylindersmøreapparater ser ens ud. Ønsker du at kontrollere, om dit cylindersmøreapparat er udstyret med nulstilling, kan du se dette i cylindersmøreapparatsmanualen.
    
   På cylindersmøreapparater med fast nulstilling er stilleboltene udført således, at når boltens hoved er skruet ind og rører overfladen af flangen på cylindersmøreapparatkassen, er slaglængden nøjagtig 0.
    
   Slaglængden justeres let ved at skrue bolten ud fra dette punkt. Standard stillebolte har i dag en gevindstigning på 0,5 millimeter, hvilket betyder, at to omdrejninger med stillebolten udad giver en pumpeslaglængde på 1 millimeter. Bruger man notgangene i stillebolten til at fastholde den, er indstilling mulig i intervaller på 0,125 millimeter.
    

   Fast nulstilling er en stor fordel i drift, når slaglængden skal indstilles. Adskiller man cylindersmøreapparatet eller skal der anvendes reservedele, er installationen ikke særlig let og kræver dygtighed og omhyggelighed. Venligst bemærk, at uden denne dygtighed og omhyggelighed kan det give en falsk tryghedsfornemmelse og risiko for forkert slaglængdeindstilling.

 • Kan HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat anvendes på ME-motorer?
  • I forbindelse med MAN B&Ws introduktion af ME-motorserien ville det være interessant, om HJ Mekaniske Cylindersmøreapparat kunne anvendes i denne forbindelse. Svaret er ja.
    
   Anvendelse af HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat vil bygge på erfaring og bane vej for anvendelse af HJ SIP Smøring.
    
   Der er ikke et kædetræk for de traditionelle mekanisk drevne cylindersmøreapparater, sådan som det er tilfældet på MC-motorer. Alligevel er det, baseret på erfaringer fra andre motordesigns, muligt at anvende et HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat med elektronisk timing eller med et opretstående mekanisk drev.
 • Er HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat godkendt af MAN B&W?
  • Tidligere har der været nogen forvirring i denne forbindelse, og derfor tillader vi os at afklare som følger.
    
   For anvendelse på MAN B&W motorer er følgende alternative standarder godkendt:
    
   HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat
    
   Og
    
   Alpha Lubrication (leveres af Hans Jensen Lubricators A/S)
    
   Der eksisterer ikke andre MAN B&W godkendelser. Eventuelle ”Lists of Differences” fra før august 2001, som angiver alternative standarder, er blevet tilbagekaldt af MAN B&W.
    
   Cylindersmøreapparater til HJ SIP Smøring er, som vores andre cylindersmøreapparater, godkendt af MAN B&W. Dette betyder således, at senere installation kan forberedes ved at specificere HJ SIP Cylindersmøreapparater helt fra starten. Indtil HJ SIP Smøringen aktiveres, vil disse cylindersmøreapparater blot fungere efter konventionelle smøreprincipper.
    
   Vores nydesignede HJ SIP Smøring anvendes på et "Ingen indvendinger" princip, men er endnu ikke formelt godkendt af MAN B&W. Data for nye installationer leveres imidlertid af motordesigneren, ligesom vi holder MAN B&W løbende orienteret om nye installationer, deres funktioner og resultater med henblik på at opnå en formel godkendelse af HJ SIP Smøresystemet.
 • Er HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat godkendt af Wärtsilä Switzerland?
  • Vores HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat og smørearrangementer er godkendt for anvendelse på Sulzer dieselmotorer.
    
   Det betyder, at vi på baggrund af de opnåede godkendelser kan levere cylindersmøreapparat, smørearrangementer og fordelere til hele Sulzers 2-takts- motorprogram. Vi ser frem til at kunne udvide vores aktiviteter i denne forbindelse.
 • Er HJ Mekanisk Cylindersmøreapparater godkendt af Mitsubishi Heavy Industries?
  • Vi kan oplyse, at vi har et tæt formelt samarbejde med Mitsubishi Heavy Industries omkring HJ SIP Smøring.
    
   Vi har ingen formel godkendelse i forbindelse med konventionel cylindersmøring på UE-motorer, men vi har leveret vores HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat til Mitsubishi Heavy Industries Kobe og Mitsubishi HeavyIndustries Yokohama og deres licenstager Akasaka Diesels for anvendelse på UE-motorer.
    
   Baseret på dette tillader vi os at gå ud fra, at anvendelse af HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat er mulig, hvis det ønskes.
 • Timing af cylindersmøring - hvordan kontrollerer man den bedst på MAN B&W motorer?
  • MAN B&W dieselmotorer med timet HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat leveres med en indstillingslære, hvormed man let kan kontrollere, at timingen af cylindersmøreolieindsprøjtningen er i overensstemmelse med motordesignerens specifikationer.
    
   Indstillingslæren sættes ned over cylindersmøreapparatets knastaksel og fastgøres til cylindersmøreapparatkassen med stifterne, hvorved den let kan aflæses.
    
   Basis for kontrol af timing på alle cylindre ved hjælp af indstillingslæren er, at motoren turnes, så stemplet i cylinder et er i TDC (Top Dead Centre).
    
   Mærkningen på indstillingslæren for den relevante cylinder skal så svare til mærkningen på cylindersmøreapparatets indstillingsskala, når læren monteres på det relevante cylindersmøreapparat. Det vil sige, at hvis cylinder et er i TDC, og man monterer indstillingslæren på cylindersmøreapparatet for cylinder fem, så skal mærkningen på cylindersmøreapparatets indstillingsskala være ud for mærkningen for cylinder fem på indstillingslæren.
    
   Hvis man opdager, at timingen er forkert i forhold til indstillingslæren, foretages justering lettest, hvis man starter med motorens træk og derfra arbejder sig udad.
    
   I øvrigt henviser vi til motorbyggerens manual og til manualen for cylindersmøreapparatet for yderligere informationer. Det bør i øvrigt sikres, at koblinger spændes til det specificerede moment.
 • Er HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat teknisk set forældede?
  • Det oprindelige designkoncept for HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat har vist sig at være stabilt og driftsikkert, og derfor benyttes princippet fortsat i dag. Designet er dog forbedret løbende, så det opfylder de stigende krav, der stilles af kunderne. Vi har for nylig blandt andet muliggjort elektronisk styring af HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat gennem brug af HJ Mechtronic. På den måde bringer vi gode mekaniske løsninger med ind i det nye århundrede.
    
   Læs mere om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her
    
   Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her
    
   Læs mere om HJ Mechtronic. Klik her
Udskriv