HJ Mechtronic

Hvorfor vælge HJ Mechtronic

HJ Mechtronic er en elektronisk regulering, der kan retrofittes på eksisterende mekaniske smøreapparater, og dermed give mulighed for, for eksempel, at gøre cylindersmøringen lastafhængig. Dette giver fordele i automatisk regulering af cylinderolieforbrug, og forbedrede cylindertilstande, samt selvfølgelig elektronisk fleksibilitet i styringen. Endelig er HJ Mechtronic en meget nem retrofit installation, der er meget velegnet til slow steaming.

Baggrund

Hans Jensen Lubricators A/S har, med udgangspunkt i de kendte cylindersmøresystemer og de stigende ønsker på markedet om fleksibilitet og mulighed for elektronisk styring, valgt at arbejde med en elektronisk regulering, der trinløst kan justere mængden af cylindersmøreolie, der leveres til cylinderen.

Funktionalitet

HJ Mechtronic kan specificeres til nybygninger og kan derudover eftermonteres relativt enkelt på et eksisterende HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
Modulet, der monteres, indeholder en række magnetventiler, der styres af en elektronisk styringsenhed.
Den elektroniske styringsenhed gør det muligt at styre mængden af cylindersmøreolie til hver cylindersmøreventil.

Tilvalgsmuligheder

HJ Mechtronic leveres som en standard løsning der dækker de fleste af vores kunders behov. Hertil kan kunden tilvælge muligheder for regulering og overvågning:

 • Automatisk regulering baseret på svovl-indholdet i Fuel Oil
 • Individuel alarm opsætning
 • Total flowmeter med software integration

Fleksibilitet

Den elektroniske styringsenhed i HJ Mechtronic gør det muligt at styre mængden af cylindersmøreolie for hvert cylinderslag.
Reguleringen giver mulighed for anvendelsen af kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering, men kunden kan også selv fastlægge algoritmer.
Dette gør det muligt at opnå bedre driftsbetingelser og besparelser i cylindersmøreolieforbruget, særligt ved motorer der opererer i dellastområder. Systemet kan endvidere kombineres med HJ SIP Smøring for at opnå yderligere besparelser. 
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Mechtronic.
 
Se animation om princippet for HJ Mechtronic her
 
Læs mere om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her

Formål

HJ Mechtronic muliggør implementering af elektronisk regulering af cylindersmøreolien på HJ Mekaniske Cylindersmøreapparater.
Systemet kan styres for hele motoren eller for hver enkelt cylinder efter velkendte eller kundedefinerede reguleringsalgoritmer.
Dette giver en øget fleksibilitet med mulighed for optimering af cylindersmøringen og besparelser i cylindersmøreolieforbruget.

Systembeskrivelse

For at benytte HJ Mechtronic monteres et selvstændigt modul direkte uden på et eksisterende HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
Installationen er simpel og er både mulig på nybygninger eller ved eftermontering på eksisterende cylindersmøreapparater.
Dette modul indeholder magnetventiler for hvert cylindersmørested, som kan dirigere cylindersmøreolien fra et eller flere cylindersmøresteder tilbage i cylindersmøreapparatet.
Dermed reguleres den samlede mængde af cylindersmøreolie, der pumpes ud til cylinderforingen.
Magnetventilerne styres af en elektronisk styringsenhed, som kunden betjener via en computer.
Styringsenheden foretager beregninger af alle driftsoperationer.
Beregningerne sker på baggrund af signaler som styringsenheden modtager fra en række enheder, der monteres på motoren for blandt andet at opfange motorens omdrejningshastighed, aktuelle effekt og lignende.

Modulets opbygning

Modulet monteres uden på den eksisterende pumpeblok.
Ved drift driver knastakslen pumpestemplet i cylindersmøreapparatet.
Når cylindersmøreolien pumpes ind i kammeret foran stemplet, kan magnetventilen aktiveres.
Der er monteret en magnetventil på hvert cylindersmørested.
Når magnetventilen aktiveres, leder den cylindersmøreolien gennem modulet og tilbage i cylindersmøreapparatet, i stedet for op til ventilen.
Når reguleringen har fundet sted, frigives magnetventilen, hvorved cylindersmøreolien igen leveres til ventilerne.

Fleksibilitet

HJ Mechtronic styres af en elektronisk styringsenhed, hvilket gør det muligt at styre mængden af cylindersmøreolie, der leveres for hvert cylinderslag.
Den medfølgende software giver mulighed for anvendelse af kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering eller algoritmer, som kunden selv fastlægger.
Dette gør det muligt at opnå bedre driftsbetingelser og besparelser i cylindersmøreolieforbruget, særligt ved motorer der opererer i dellastområder.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Mechtronic.
 
Læs mere om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her
Der er meget lidt vedligeholdelse på HJ Mechtronic. Systemet er bygget til at teste sig selv løbende, og informere om mulige fejl.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ Mechtronic. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad kendetegner HJ Mechtronc?
  • HJ Mechtronic er et modul, der gør det muligt at anvende elektronisk regulering af mængden af cylindersmøreolie, som leveres for hvert cylinderslag på et HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
 • Kan HJ Mechtronic retrofittes?
  • Ja, HJ Mechtronic kan eftermonteres relativt enkelt på et eksisterende HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat.
 • Hvordan betjenes HJ Mechtronic?
  • HJ Mechtronic kan styres på en computer via den medfølgende software, der er udviklet af Hans Jensen Lubricators A/S.
   Softwaren programmes med anlægsspecifikke oplysninger ved installation. Softwaren benyttes ved drift til at styre reguleringen af cylindersmøreolie, enten gennem kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering, eller efter algoritmer som kunden selv fastlægger.
   Reguleringen kan styres for hele motoren eller for hver enkelt cylinder med en trinløs slaglængderegulering og timing.
   På computerskærmen kan den aktuelle drift følges.
 • Er HJ Mechtronic ligeså driftsikkert som et HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat?
  • Ja, HJ Mechtronic er udviklet med højt fokus på driftsikkerhed og er testet over mange 1000 driftstimer. I HJ Mechtronic er der indbygget redundans i de elektroniske
   nøglekomponenter, for eksempel dobbelte kredsløb, processorer og strømforsyninger, for at imødekomme en høj driftsikkerhed. Backup-systemet træder automatisk til ved signalfejl eller lignende.
   Hvis uheldet skulle være ude og HJ Mechtronic mister strøm, vil det mekaniske smøreapparat virke helt som før styringen kom på.
 • Kan HJ Mechtronic benyttes uden HJ SIP Cylindersmøring?
  • Det er principielt muligt at anvende HJ Mechtronic uden HJ SIP Cylindersmøring, men det betyder dog, at man ikke udnytter potentialet i den elektroniske styring. Sammen med HJ SIP Cylindersmøring giver HJ Mechtronic gode muligheder for optimering af cylindersmøringen og reduktioner i driftsomkostningerne.
Udskriv