Hans Jensen Lubricators A/S - 100 years

Pressemeddelelse: Ændring i ledelsen hos Hans Jensen Lubricators A/S

Hans Peter Jensen bliver ny bestyrelsesformand i Hans Jensen Lubricators. Hans Peter Jensen udtræder derfor af selskabets daglige ledelse, hvor han har været direktør i 45 år. 

”Vi er glade for, at Hans Peter har påtaget sig rollen som ny bestyrelsesformand, og vi er sikre på, at hans erfaring og kompetencer vil være et stort aktiv for selskabet også fremover.” siger Rasmus H. Jensen, adm. direktør for Hans Jensen Lubricators. 

”Efter at have været i forreste linje i virksomheden gennem 45 år er det med stor ydmyghed og spænding at jeg ser frem til at indtage en nye rolle som bestyrelsesformand,” udtaler Hans Peter Jensen.

Hans Jensen Lubricators, der netop har markeret 100 års jubilæum, er førende indenfor udvikling og fremstilling af pumper og ventiler til cylindersmøring af to-takts motorer i handelsflåden.

Organisationsskiftet er implementeret i forbindelse med generalforsamling i HJL februar 2018. Ved samme lejlighed fratrådte, på grund af sygdom, Jørn Hansen som bestyrelsesformand men fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Jørn Hansen har først været revisor og siden bestyrelsesformand i Hans Jensen Lubricators gennem sammenlagt 49 år. Virksomheden er Jørn Hansen taknemmelig for en stor indsats gennem alle årene.

For yderligere information:
Rasmus Hans Jensen, adm. direktør
+45 9857 1911 hjl@hjlubri.dk

Asbjørn Ringgren Larsen, marketing
 +45 8844 1915 arl@hjlubri.dk

Udskriv