Hans Jensen Lubricators A/S - 104 years

Oversmøring af to-takts motorer, og konsekvenserne heraf

Der har i gennem mange år været en fremherskende opfattelse af, at jo mere olie man bruger til cylindersmøring jo bedre ville det hele være.
Intet kunne være mere forkert. Vores erfaring har gennem de seneste år vist os, at en af de største årsager til dårlig forhøjet cylinderslid, knækkede stempelringe og i det hele taget en generel dårlig cylindertilstand er oversmøring.
Det er derfor et problem, der bør tages alvorligt.
 
Oversmøring af en to-takts motor kan være særdeles skadeligt for cylindertilstanden, og kan føre til massivt slid på cylinderforinger og stempelringe. Ringene kan også knække eller sætte sig fast.
Mange besætningsmedlemmer tror at jo mere cylindersmøreolie de bruger, jo bedre.
Ofte reagerer de på et problem ved at øge feed raten i den tro, at det vil løse problemet. Dette er dog langt fra sandt.
 
Den ekstra mængde cylinderolie, og derved også overskud af additiver, vil brændes af og danne et lag på stempel topland, i et sådant omfang at resterne vil tørre cylinderolien af cylinderforingens overflade.
Dette er fordi kun dele af additiverne bruges til neutralisering af svovlsyren, der dannes ved forbrænding. Korrekt dosering af cylinderolie er en meget vigtig del af optimering af forbrug og cylindertilstand.
Vær altid opmærksom på svovlindholdet i den fuelolie der bruges, og juster feed raten herefter. Specielt når der bruges brændstoffer med lavt svovlindhold anbefales det jævnligt at foretage portinspektioner.
 
For anbefalinger om feed rates I henhold til svovlindholdet I fuel-olien henviser vi til vores særligt service letter herom med de aktuelle anbefalinger.  
Ophobningen af et skadeligt lag af rester kan finde sted indenfor 24 til 48 timer.
Hans Jensens SIP smøresystemer er, på grund af timingen for indsprøjtning, mere følsomme overfor oversmøring end andre systemer.
Derfor er det meget vigtigt at justere feed rates til de anbefalede værdier, der er angivet i graferne for breaking-in, running-in og under normal drift.
 
På grund af vigtigheden af at anvende korrekte feed rates tilbyder Hans Jensen Lubricators A/S produkttræning på vores fabrik i Danmark, hvilket giver vores kunder mulighed for at lære mere om den optimale måde at udnytte fordelene ved Hans Jensen Lubricators produkter.
 
Læs mere om produkttræning her:
 
 
Med brugen af anbefalede feed rates, giver HJ SIP cylindersmøring en optimal cylindersmøring, med optimerede cylindertilstande som følge.
Imidlertid er det også vigtigt, at den eller de personer, der skal betjene udstyret har den fornødne viden til at kunne forløse det potentiale.
Det er det, som vi her giver Dem mulighed for. De er meget velkommen til at kontakte os yderligere oplysninger eller for at aftale et sådan kursus.
Udskriv