Hans Jensen Lubricators A/S - 100 years

Indvirkningen af COVID-19

Indvirkningen af COVID-19

Coronavirussen er fornyeligt blevet erklæret en pandemi af WHO*. Dette betyder naturligvis at vores kontorer i Danmark samt Kina og Singapore er berørt af virussen.

Vi har taget alle forholdsregler for at undgå smitte blandt vores kollegaer og vi har på nuværende tidspunkt ingen tilfælde af kollegaer berørt af COVID-19 virussen.

Vores forholdsregler betyder at vores service og fleksibilitet ved Hans Jensen Lubricators kan give længere reaktionstid og vi arbejder på at opretholde det samme serviceniveau som hidtil. Vi har gjort dette med øjeblikkelig effekt for at sikre en fungerende virksomhed og serviceniveau.

Vi håber på jeres forståelse for den nuværende situation.

* https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Udskriv