Værdier

Hans Jensen Lubricators A/S’ grundlæggende værdier understøtter og driver alle aktiviteter.

Vi leder og driver virksomheden forretningsmæssigt. Den menneskelige og forretningsmæssige udvikling er to gensidigt afhængige faktorer på vejen mod succes.

Virksomhedens succes og udvikling afhænger af de menneskelige ressourcer. Den forretningsmæssige succes skaber forudsætningen for, at vi løbende kan udvikle mennesker, job og virksomhed, så vi sammen når de fastlagte mål og opstiller nye.

Innovativ tilgang

Vores innovative tilgang til arbejdet er i fokus, og kvaliteten i det udførte arbejde er vigtig, for at vi som virksomhed kan bevare og udvikle vores førende position på markedet. Vi vil kendes og anerkendes for vores unikke produktkvalitet og leveringssikkerhed. Vores kunder vil opleve en engageret samarbejdspartner, der bidrager innovativt med kreative forslag og løsninger på aktuelle problemstillinger.

Vi efterlever de internationale etiske standarder for god forretningspraksis, og vores løsninger skabes i tæt dialog og samarbejde med den enkelte kunde. Det er væsentligt for os, at vi opleves som en troværdig samarbejdspartner.

Inspirerende arbejdsmiljø

Det er afgørende for os at være i konstant udvikling i kraft af vores position som internationalt markedsførende virksomhed. Vi skal tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Vi finder det derfor vigtigt, at vi som arbejdsplads er motiverende og uhøjtidelig. Vi tilbyder en interessant og dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Vi vil være den bedste arbejdsplads i lokalområdet. Vi tror på og udviser synlig ledelse, og det er vores mål, at hver enkelt medarbejder udviser ansvarlighed, flid og handlekraft i hverdagen. Vi stiller derfor særlige krav til samarbejde og kompetence. Det skal afspejle sig direkte i vores handlinger, ydelser og resultater.

Vi har klare holdepunkter i form af præcist formulerede visioner og mål, der samtidig er forankret i vores adfærd og kultur. Det er et mål at udvise social ansvarlighed og samtidig nå de forretningsmæssige mål.

Det er vigtigt for os, at alle bidrager til at opfylde virksomhedens mål. Dette giver retning og mening i hverdagen. Det er vigtigt, at vi på alle niveauer i virksomheden altid oplever og leverer en kvalitativ indsats. Det sikrer, at vi også i morgen er internationalt markedsførende.

Udskriv