Retrofit

Cylindersmøreolie er en af de dyreste omkostninger forbundet med skibsdrift. Mange skibsredere vælger derfor at skifte deres gamle cylindersmøresystem ud med vores HJ SIP Cylindersmøresystem, der reducerer cylindersmøreolieforbruget.
Vi sender derfor ofte vores erfarne servicemontører ud til alle dele af verden for at udføre installationer på skibe. Vi gennemfører normalt installationer under havneanløb eller mens et skib dokker. 

Installation under dok

Vores servicemontører har gennem mange år ført tilsyn med installationer af HJ SIP Cylindersmøresystemer på skibe under tørdok.
Følgende kriterier er forudsætningen for at en HJ SIP Installation kan blive udført med størst mulig succes:
 
  • Vores montør bør modtage assistance fra 3-4 kompetente besætningsmedlemmer.
  • Reder sørger for, at topstykker bliver af- og påmonteret.
  • Elektriker om bord på skibet sørger for, at alarmer og varmelementer bliver tilkoblet.
  • Turngearet bør være til rådighed under installationen.
 
Vores servicemontør fører tilsyn med besætningsmedlemmerne gennem hele installationen. Servicemontøren forlader ikke skibet før besætningen har fået en instruktion i brugen af HJ SIP Cylindersmøresystemet. Vi sender dig en servicerapport over det arbejde som vores servicemontør har udført på dit skib. 

Installation under havneanløb

Vælger du at få udført installationen under havneanløb, gælder de samme forudsætninger som for installation under tørdok. Det er ikke nødvendigt at retrofitte hele motoren på samme tid, hvis længden af havneopholdet ikke tillader det. I det første havneanløb bør der som hovedregel være tilstrækkelig tid til at udskifte cylindersmøreapparaterne. Monteringen af HJ SIP Ventilerne i cylinderne bliver udført alt efter hvad tiden tillader i havneopholdet.
 
Hos Hans Jensen Lubricators A/S har vi konstrueret et specialværktøj til at håndtere foringer på motorer, som allerede er blevet bearbejdet. Det betyder, at vi på de fleste MAN B&W motorer kan udføre installationen uden at afmontere topstykkerne.
Denne fremgangsmåde er utroligt tidsbesparende og en vigtig faktor, når vi udfører en installation, hvor tiden ofte er knap. Vi vælger derfor nogle gange at sende to af vores servicemontører ud til denne form for installation. På den måde sikrer vi, at arbejdet er fuldført, inden skibet skal sejle.

Bearbejdning af cylindere

Det er nødvendigt at bearbejde foringerne på skibet, for at vi kan installere vores HJ Cylindersmøresystem. Det betyder at hullet, hvor de nuværende ventiler sidder, skal bores op. Derudover skal der slibes et skydeskår inde i cylinderen.
 
Hans Jensen Lubricators A/S samarbejder med flere firmaer, som udfører dette job med stor erfaring. I de fleste tilfælde, er det ikke nødvendigt at trække foringerne for at bearbejde cylinderen, og jobbet er derfor hurtigt udført.

Tidsforbrug forbundet med installation

Flere faktorer kan have indvirkning på forløbet af en HJ SIP Installation.
Det har stor betydning, at vores montør får tilstrækkelig hjælp, og at topstykkerne bliver afmonteret hurtigt efter vores ankomst. Bliver forudsætningerne opfyldt, kan en HJ SIP Installation udføres hurtigt og nemt.
Udskriv