Historie

På denne side kan du læse om de historiske milepæle, der har formet Hans Jensen Lubricators A/S igennem årene.

1917: Virksomhedens start på Kastrupvej

Hans Jensens Maskinfabrik bliver grundlagt af maskinmester Hans Peter Jensen på Kastrupvej ikke langt fra den nuværende Københavns lufthavn. Virksomhedens mission er at arbejde med reparation og vedligeholdelse af blandt andet vandingsanlæg for gartnerier og landbrug.

1923: Hans Jensens Maskinfabrik påbegynder udvikling af cylindersmøreapparater

B&W beder Hans Jensens Maskinfabrik om at udvikle et cylindersmøreapparat, fordi B&W har behov for separat cylindersmøring på nogle af de 2-takts-motorer, som virksomheden fremstiller.

Slutningen af 1920’erne: Hans Jensens Maskinfabrik igangsætter røremaskineproduktion

Hans Jensens Maskinfabrik finder det nødvendigt at interessere sig for andre
aktiviteter i slutningen af 1920’erne, da skibsbyggeriet næsten er gået i stå.
Virksomheden igangsætter derfor en produktion af røremaskiner til bagerier og storkøkkener.
 

1929/1938: Hans Jensens Maskinfabrik bliver etableret på hjørnet af Messinavej og Øresundvej

Hans Jensens Maskinfabrik har tidligere lejet lokaler flere steder på Amager, men beslutter at etablere sig på hjørnet af Messinavej og Øresundvej. Lokaliteten fungerer som virksomhedens domicil i perioden frem til 1972.
 

1947: Anden generation bliver medejer

Grundlæggeres søn, Kjeld Hans Jensen, bliver optaget som medejer i et interessentskab med grundlæggeren i 1947. Dette samarbejde fungerer godt med et glidende ejer- og ledelsesmæssigt generationsskifte.
 

1953: Hans Jensens Maskinfabrik modtager guldmedalje for Samson røremaskiner

Hans Jensens Maskinfabrik modtager igennem årene mange former for påskønnelser.
På røremaskinesiden i form af en guldmedalje og for cylindersmøreapparater i form af plaketter fra eksempelvis Hyundai, Mitsui og Mitsubishi Heavy Industries.
 

1960: Hans Jensens Maskinfabrik tager ny fremstillingsteknologi i brug

Hans Jensens Maskinfabrik anskaffer den første NC-maskine allerede i 1963. NC-teknologien er en forløber for den senere CNC-teknologi.
 

1966/67-1970: Pladsproblemer på Messinavej og etablering i Hadsund

Hen imod slutningen af 1960’erne er der pladsproblemer på Messinavej.
Løsningen bliver en lille fabrik på Smedevænget i Hadsund, som Hans Jensens Maskinfabrik tager i brug den 1. marts 1970.
 

1968: Hans Jensens Maskinfabrik opgiver sin røremaskineproduktion

Hans Jensens Maskinfabrik opgiver sin røremaskineproduktion, som en konsekvens af pladsproblemerne på Messinavej.
 

1970: Hans Peter Jensen afgår ved døden

Hans Peter Jensen afgår ved døden i en alder af 80 år.
 

1972: Hans Jensens Maskinfabrik bliver etableret i Hadsund

Hans Jensens Maskinfabrik flytter endeligt til Hadsund i februar 1972.
 

1973: Tredje generation bliver medejer

 Hans Peter Jensen bliver optaget som medindehaver af Hans Jensen Maskinfabrik I/S den 1. januar 1973.
 

1973: Første oliekrise

Oliekrisen betyder en opbremsning i de økonomiske aktiviteter og dermed et fald i salget af cylindersmøreapparater.
 

1973: Hans Jensens Maskinfabrik igangsætter ny produktlinje

På grund af nedgangen i salget af cylindersmøreapparater igangsætter Hans Jensens Maskinfabrik en ny produktlinje i form af bearbejdning i henhold til kundespecifikationer.
Denne produktlinje eksisterer i perioden 1979-1986/87.
 

1975: Hans Jensens Maskinfabrik tilpasser sin produktionsteknologi

Tidens krav bliver større. Hans Jensens Maskinfabrik tilpasser derfor sin produktionsteknologi til CNC-teknologi for at imødekomme de nye krav om ensartethed, nøjagtighed og effektivitet.
 

1978: Første udvidelse af Smedevænget

Hans Jensens Maskinfabrik oplever pladsproblemer på Smedevænget og bygger derfor en ny produktionshal til den eksisterende og udvider samtidig administrationen.
 

1980: Hans Jensens Maskinfabrik frasælger sin røremaskineproduktion

Omkring 1980 beslutter Hans Jensens Maskinfabrik at frasælge sin røremaskineproduktion.
 

1988: Hans Jensens Maskinfabrik etablerer ny bestyrelse

Hans Jensens Maskinfabrik etablerer en bestyrelse, hvis medlemmer er valgt uden for ejerkredsen.  
 

1991: Anden udvidelse af Smedevænget

Hans Jensens Maskinfabrik udvider igen produktionslokalerne på Smedevænget. Denne
gang bliver der bygget en montagehal til de eksisterende haller. 
 

1992: Hans Jensens Maskinfabrik fylder 75 år

Hans Jensens Maskinfabrik fylder 75 år.
 

1992: ISO 9000

Hans Jensens Maskinfabrik begynder at tilpasse sine arbejdsgange, procedurer og rutiner i henhold til reglerne for ISO 9000.
 

1993: Hans Jensens Maskinfabrik formaliserer ejerformer

Hans Jensens Maskinfabrik beslutter sig for at formalisere de forskellige ejerformer, der har været igennem tiden, til en holdingstruktur. Samtidig skifter virksomheden navn fra Hans Jensens maskinfabrik til Hans Jensen Lubricators A/S.
 

1993: Ny medejer bliver optaget i Hans Jensen Lubricators A/S

Thomas Jensen (3. generation) bliver optaget som medejer af Hans Jensen Lubricators A/S.
 

1995: Hans Jensen Lubricators A/S indfører strategisk planlægning

Hans Jensen Lubricators A/S begynder at arbejde systematisk med strategisk planlægning.
 

1997: HJ SIP idéen opstår

Hans Jensen Lubricators A/S får idéen til HJ SIP i 1997. Formålet med HJ SIP er at sikre en forbedret og mere økonomisk cylindersmøring. Den væsentligste forbedring er, at cylindersmøreolien fordeles mere optimalt og samtidig forbedres cylindertilstanden. Dette medfører betydelige besparelser i cylindersmøreolieforbruget.
 

1998: Tredje udvidelse af Smedevænget

Hans Jensen Lubricators A/S mangler igen plads, og produktionen og administrationen udvides ved at bygge til. Det bebyggede areal er nu vokset fra 500 m² i 1970 til 4000 m²
i1998.
 

1998: Kjeld Hans Jensen afgår ved døden

Kjeld Hans Jensen afgår ved døden.
 

2001: Hans Jensen Lubricators A/S lancerer HJ SIP i Hamborg

Hans Jensen Lubricators A/S præsenterer HJ SIP Princippet i et CIMAC- indlæg.
 

2004: Idéerne til HJ Lubtronic, HJ Mechtronic og HJ Synchro Drive opstår

Idéerne bag HJ Lubtronic, HJ Mechtronic og HJ Synchro Drive opstår som en naturlig videreudvikling af cylindersmøring til mekaniske cylindersmørerapparater. Hans Jensen Lubricators A/S ønsker at bringe produktet ind i det ny århundrede ved at øge fleksibiliteten af cylindersmøresystemet ved hjælp af elektronik og hydraulik.
 

2005: Hans Jensen Lubricators A/S foretager udskiftning i den daglige ledelse

Thomas Jensen udtræder af den daglige ledelse i Hans Jensen Lubricators A/S, og 4. generation, repræsenteret ved Rasmus Hans Jensen, indtræder i ledelsen.
 

2006: HJ Synchro Drive

Hans Jensen Lubricators A/S igangsætter produktionen af HJ Synchro Drive.
 

2006: Fra moderne maskinfabrik til elektromekanisk industrivirksomhed

Hans Jensen Lubricators A/S bevæger sig fra at være en moderne maskinfabrik til at blive en elektromekanisk industrivirksomhed, der arbejder projektorienteret.
 

2006: Hans Jensen Lubricators A/S tager initiativ til at etablere sig i Kina

Hans Jensen Lubricators A/S og tre andre danske virksomheder etablerer sammen et dansk firma i Kina. En kinesisk medarbejder, med base i Shanghai, har til opgave at betjene ejerne.
 

2006: Rasmus Hans Jensen indtræder i ejerkredsen

Rasmus Hans Jensen indtræder i Hans Jensens Lubricators A/S’ ejerkreds.
 

2007: Hans Jensen Lubricators A/S fylder 90 år

Hans Jensen Lubricators A/S fylder 90 år. Virksomheden har igennem 90 år udbygget sin position som den væsentligste internationale aktør inden for udvikling og produktion af cylindersmøresystemer til 2-takts marinediesel og stationære motorer.
 

2008: Christian Hans Jensen indtræder i ejerkredsen

Christian Hans Jensen, 4. generation, indtræder i Hans Jensens Lubricators A/S’ ejerkreds.
 

2009: HJ Lubtronic

Hans Jensen Lubricators A/S igangsætter produktionen af HJ Lubtronic, som er den seneste generation af cylindersmøreapparater.
HJ Lubtronic er hydraulisk drevet og elektronisk styret, og giver mulighed for at optimere cylindersmøring med levering af frisk cylinderolie i hvert stempelslag, i reducerede og tilpassede mængder, og nem betjening for skibets besætning.
 

2009: HJ Mechtronic

Hans Jensen Lubricators A/S igangsætter produktionen af HJ Mechtronic, der giver mulighed for automatisk regulering af forbrug på mekaniske smøreapparater.
HJ Mechtronic sikrer betragtelige besparelser i cylinderolieforbrug og er meget nem at retrofitte.
 

2011: Fjerde udvidelse af Smedevænget

På grund af pladsproblemer på Smedevænget 3 er nabogrunden, Smedevænget 1, opkøbt, hvor der udvides med en ny bygning, der fremover skal huse salgsafdeling, reception, kantine samt mødelokaler.
 

2012: Direktionen udvides

Direktionen udvides med Christian Hans Jensen, der udnævnes til Salgsdirektør, og samtidig indtræder i direktionen. Tidligere Salgsdirektør Rasmus Hans Jensen bliver ny administrerende direktør, hvorimod den hidtidige administrerende direktør, Hans Peter Jensen forbliver en del af direktionen.

2013: Hans Jensen Lubricators A/S modtager Kong Frederik IX's hæderspris for eksport

Prisen gives til danske virksomheder, der har udmærket sig i særlig grad på eksportområdet. Nogle af de kriterier der gør at man udvælges til denne pris er at man har haft en forøgelse af eksporten over en 3-årig periode, at man eksporterer væsentlig mere end gennemsnittet indenfor branchen, at man har øget eksporten markant over en kort periode og at man har en særlig fremtrædende position på verdensmarkedet.

2014: Hans Jensen Lubricators A/S etablere sig i Singapore med salgs- og servicekontor

Grundet stigende aktivitet og et ønske om at være tættere på kunderne etableres et salgs- og servicekontor i Singapore. 

2014: Første nybygningsordre til HJ Lubtronic SIP

Hans Jensen Lubricators modtager første nybygningsordre til HJ Lubtronic SIP, der skal installeres på 12 nybygninger ved Hyundai Heavy Industries på MAN 6G60ME-C9.2 motorer. Rederen er Petredec Services fra Singapore.

2017: Hans Jensen Lubricators A/S fylder 100 år

Hans Jensen Lubricators A/S fylder 100 år. Igennem de sidste 100 år har virksomheden forbedre sin position som verdensleder inden for udvikling og produktion af cylindersmøresystemer og ventiler til 2-takt marinediesel og stationære motorer.

2018: Hans Peter Jensen træder ud af ledelsen, bliver bestyrelsesformand

Som led i generationsskiftet træder Hans Peter Jensen helt ud af ledelsen. Fremover vil han besidde formandsposten for bestyrelsen af Hans Jensen Lubricators, herudover vil han dyrke forskellige bestyrelsesopgaver uden for Hans Jensen Lubricators.

2018: Hans Jensen Holding erhverver aktiemajoriteten i ADNOX A/S

Hans Jensen Holding ApS køber aktiemajoriteten i dansk udviklingsvirksomhed. Virksomheden udvikler og sælger avancerede NOx (kvælstofsoxider) reduktionsanlæg, som benytter almindelig dieselolie som reduktant i stedet for urea.
Opkøbet skal styrke Hans Jesen Lubricators position overfor den globale handelsflåde.

2020: Hans Jensen Lubricators introducerer HJ Smartlube 4.0

HJ Smartlube 4.0 tilbyder den ultimative fleksibilitet inden for cylindersmøring. Med HJ Smartlube 4.0, er det muligt at håndtere alle fremtidige smørescenarier. 

Udskriv