Certificeringer

Certificeringer

På denne side kan du læse om de områder, som vi fokuserer på for at sikre kvaliteten af vores produkter, arbejdsmiljø og det eksterne miljø.

ISO 9001

Hans Jensen Lubricators A/S har siden 1994 haft et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001.

Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret af Bureau Veritas Certification A/S.

ISO 9001 er en international kvalitetsstandard, der opstiller krav om en række kvalitetsstyrende aktiviteter, som bør finde sted i en virksomhed. 

Disse krav sætter blandt andet fokus på øget kundetilfredshed gennem rettidig leverance af produkter og de specifikationer, som vi har lovet.

Kravene indebærer derudover, at vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, processer og systemer for at sikre en vedvarende forbedring af virksomhedens forretningsmæssige præstation.

Bureau Veritas Certification A/S har certificeret kvalitetssystemet, og det er din garanti for at systemet er i overensstemmelse med standardens krav. Kravene er implementeret i vores kvalitetsprocedurer, som vi nøje følger.

Certificeringen indebærer også, at Bureau Veritas Certification A/S foretager årlige eftersyn af systemet og recertificerer systemet hvert tredje år.

Læs mere om ISO 9001 på Bureau Veritas Denmarks’ hjemmeside. Klik her 

DS/OHSAS 18001

Hans Jensen Lubricators A/S har siden 2007 haft et certificerbart arbejdsmiljøsystem i henhold til DS/OHSAS 18001. ’OHSAS’ står for ’Occupational Health and Safety Assessment Series’ og er en engelsk arbejdsmiljøstandard, der derudover er gjort til en dansk standard.

DS/OHSAS 18001 stiller krav til det både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Standarden kræver, at der skal pågå en række fornuftige arbejdsmiljøstyrende aktiviteter i virksomheden, der forhindrer arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Standarden lægger vægt på forebyggelse og kræver løbende forbedringer af arbejdsmiljøet i virksomheden.

Læs mere om DS/OHSAS 18001 på Bureau Veritas Denmarks’ hjemmeside. Klik her.

ISO 14001

Hans Jensen Lubricators A/S har siden 2006 haft et certificerbart miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001.

ISO 14001 er en international miljøstandard, der handler om miljøledelse. Standarden opstiller krav om en række miljøstyrende aktiviteter, som bør finde sted i en virksomhed.

Standarden kræver blandt andet, at virksomheden forpligter sig til løbende at nedbringe belastningen af det eksterne miljø, for eksempel gennem reduktion af ressourceforbrug (energi, vand, materialer, med mere.) og udledninger (affald, spildevand, støj, røg, med mere.).

Desuden forpligter virksomheden sig til at overholde alle relevante love og bestemmelser på miljøområdet.

Læs mere om ISO 14001 på Bureau Veritas Denmarks’ hjemmeside. Klik her.

Udskriv