Hans Jensen Lubricators A/S - 100 years

100 års jubilæum

I anledning af Hans Jensen Lubricators’ 100 års jubilæum
vil vi gerne invitere dig til markering af dagen på

Smedevænget 1-3, Hadsund
d. 29. september 2017 Kl. 13.00 - 17.00

Dagen vil blandt andet byde på

13.05

Velkomst ved Rasmus Hans Jensen, CEO Hans Jensen Lubricators

13.20 

Indlæg om den danske marinebranche i fremtiden ved Jenny Braat, Danske Maritime

13.40 

Indlæg om samarbejdet mellem virksomheder og universiteter der skaber innovation ved Per Michael Johansen, rektor ved AAU

14.00

Indlæg om rederiernes fremtid på globalt plan ved Jacob Clasen, Danske Rederier

14.20

Uddeling af 100 års jubilæumslegat ved Mogens Jespersen(V), borgmester i Mariagerfjord Kommune

14.35

Afsluttende bemærkninger ved Rasmus Hans Jensen

14.50

Reception med buffet
Der vil under receptionen være mulighed for
rundvisning og demonstration af udvalgte produkter

 

Vi glæder os til at se jer
Venlig hilsen

Rasmus Hans Jensen, Christian Hans Jensen, Hans Peter Jensen

SU. 20. september 2017 til: anniversary@hjlubri.dk

I stedet for evt. gaver, ønsker vi en donation til nyligt oprettet Hans Jensen Lubricators 100 års-legat. Legatet går ubeskåret til en udvalgt person, som ønsker et udlandsophold i forbindelse med sin uddannelse, samt drømmer om en fremtid i en dansk eksportvirksomhed - for mere information se www.hjlubri.dk/indhold/100

Beløbet kan indsættes på legatkonto: 4368 - 12214405.

Udskriv