Vi støtter Familier med Kræftramte børn!

Fremragende resultater med HJ Lubtronic SIP

Fremragende resultater med HJ Lubtronic SIP
i cylindersmørings test med MAN

HJ Lubtronic SIP opnår de laveste slidrater og de laveste feed rates sammenlignet med motor designer's standard elektroniske smøreapparat i en fælles test mellem MAN Diesel & Turbo og Hans Jensen Lubricators angående cylindersmøring. 

Slid rater ned til 0.018 mm/1.000 driftstimer med feed rates ned til 0.30 g/kWh er opnået med HJ Lubtronic SIP.

Dette er fremragende resultater og MAN har selv konstateret, i deres foreløbelige rapport, følgende:

“Unit no. 1 and 2 (SIP in 1/8 stroke position) were found in very good condition with a wear rate close to zero since last inspection 2861 hours ago. There are still machining marks in the top of liner after respectively 7600 and 7420 running hours which is very unusual.”

Du kan gennemse hele cylindersmøringstesten her (pdf), som startede januar 2014 på skibet M/V "Azov" der er udstyret med en MAN 9S90ME-C motor.

 

Udskriv